Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ES-COR"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Adama Mickiewicza 11 (39-415 Zaleszany)
powiat: Zaleszany
tel.: 15 64 26 846

Jednostki - NZOZ "ES-COR"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ES-COR"

  Zaleszany, ul. Adama Mickiewicza 11
  Telefon: 15 64 26 846
  Email: 09R-030198@nfz-rzeszow.pl
  • Gabinet lekarza poz
   Zaleszany, ul. Adama Mickiewicza 11      Telefon: 15 64 26 846  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet stomatologiczny
   Zaleszany, ul. Adama Mickiewicza 11      Telefon: 15 64 26 846  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia dermatologiczna
   Zaleszany, ul. Adama Mickiewicza 11      Telefon: 15 64 26 846  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Zaleszany, ul. Adama Mickiewicza 11      Telefon: 15 64 26 846  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neurologiczna
   Zaleszany, ul. Adama Mickiewicza 11      Telefon: 15 64 26 846  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Zaleszany, ul. Adama Mickiewicza 11      Telefon: 15 64 26 846  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia psychiatryczna
   Zaleszany, ul. Adama Mickiewicza 11      Telefon: 15 64 26 846  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Zaleszany, ul. Adama Mickiewicza 11      Telefon: 15 64 26 846  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia reumatologiczna
   Zaleszany, ul. Adama Mickiewicza 11      Telefon: 15 64 26 846  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Zaleszany, ul. Adama Mickiewicza 11      Telefon: 15 64 26 846  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Zaleszany, ul. Adama Mickiewicza 11      Telefon: 15 64 26 846  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet stomatologiczny w Sokolnikach
   Zaleszany, ul. Adama Mickiewicza 11     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Zaleszany, ul. Adama Mickiewicza 11      Telefon: 15 64 26 846  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze