Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Eskulap"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Rycerska 3 (06-300 Przasnysz)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Przasnysz
tel.: 29 752-30-26

Jednostki - NZOZ "Eskulap"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Eskulap"

  Przasnysz, Rycerska 3 (mazowieckie / powiat Przasnysz)
  Telefon: 29 752-30-26
  Email: 1401636@zoz.org.pl
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Przasnysz, Rycerska 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Przasnysz, Rycerska 3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej
   Przasnysz, Rycerska 3     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Przasnysz, Rycerska 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Przasnysz, Rycerska 3     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Przasnysz, Rycerska 3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Przasnysz, Rycerska 3     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Przasnysz, Rycerska 3     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Przasnysz, Rycerska 3     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Przasnysz, Rycerska 3     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Przasnysz, Rycerska 3     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Przasnysz, Rycerska 3     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Przasnysz, Rycerska 3     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Gabinet Lekarza POZ
   Przasnysz, Rycerska 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ
   Przasnysz, Rycerska 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna
   Przasnysz, Rycerska 3     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Przasnysz, Rycerska 3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet fizjoterapeutyczny i światłolecznictwa
   Przasnysz, Rycerska 3     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet zabiegowy pielęgniarski
   Przasnysz, Rycerska 3     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Przasnysz, Rycerska 3     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Przasnysz, Rycerska 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Przasnysz, Rycerska 3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Przasnysz, Rycerska 3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Przasnysz, Rycerska 3     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia lekarza POZ
    Przasnysz, Rycerska 3     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Poradnia pediatryczna
    Przasnysz, Rycerska 3     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
    Przasnysz, Rycerska 3     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Gabinet fizjoterapeutyczny i światłolecznictwa
    Przasnysz, Rycerska 3     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Gabinet zabiegowy pielęgniarski
    Przasnysz, Rycerska 3     
    Gabinet zabiegowy
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Punkt szczepień
    Przasnysz, Rycerska 3     
    Punkt szczepień
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Przasnysz, Rycerska 3     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
    Przasnysz, Rycerska 3     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
    Przasnysz, Rycerska 3     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Punkt pobrań materiałów do badań
    Przasnysz, Rycerska 3     
    Punkt pobrań materiałów do badań
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Eskulap" Filia w Krasnem

  Krasne, Mikołaja Kopernika 3 (mazowieckie / powiat Krasne)
  Telefon: 23 671-00-25
  Email: 1401636@zoz.org.pl
  • Poradnia stomatologiczna
   Krasne, Mikołaja Kopernika 3     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Krasne, Mikołaja Kopernika 3     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Krasne, Mikołaja Kopernika 3     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Krasne, Mikołaja Kopernika 3     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia protetyki stomatologicznej (bez pracowni)
   Krasne, Mikołaja Kopernika 3     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej (bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym)
   Krasne, Mikołaja Kopernika 3     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej (bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym)
   Krasne, Mikołaja Kopernika 3     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia promocji zdrowia (w zakresie działania zakładu)
   Krasne, Mikołaja Kopernika 3     
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Pracownia diagnostyki obrazowej :Rtg stom.
   Krasne, Mikołaja Kopernika 3     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Eskulap" Filia w Zarębach

  Zaręby, 117 (mazowieckie / powiat Chorzele obszar wiejski)
  Telefon: 29 751-62-12
  Email: 1401636@zoz.org.pl
  • Gabinet Lekarza POZ
   Zaręby, 117     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Zaręby, 117     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej
   Zaręby, 117     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zaręby, 117     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Zaręby, 117     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Zaręby, 117     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia fizjoterapii
   Zaręby, 117     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Zaręby, 117     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna