Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ESKULAP" S.C.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kraszewskiego 11 (05-800 Pruszków)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Pruszków
tel.: 022 7586041

Jednostki - NZOZ "ESKULAP" S.C.

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " ESKULAP" S.C.

  Pruszków, Kraszewskiego 11 (mazowieckie / powiat Pruszków)
  Telefon: 022 758-6041
  Email: 1401367@zoz.org.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Pruszków, Kraszewskiego 11     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej
   Pruszków, Kraszewskiego 11     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Pruszków, Kraszewskiego 11     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Pruszków, Kraszewskiego 11     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Pruszków, Kraszewskiego 11     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej (bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym)
   Pruszków, Kraszewskiego 11     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Pruszków, Kraszewskiego 11     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna