Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Fedo "

adres: leja Kościuszki 60 m.6a (90-428 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Śródmieście
tel.: 042 636-14-98

Jednostki - NZOZ " Fedo "

  • zespół domowej opieki medycznej

    • zespół domowego leczenia w zakresie interny i geriatrii oraz profilaktyki szczepień
      Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
      • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria