Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "FIDOS" s.c.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Siewna 2 (15-183 Białystok)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: M. Białystok
tel.: 85 67 52 727

Jednostki - NZOZ "FIDOS" s.c.

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "FIDOS" s.c.

  Białystok, ul. Siewna 2 (podlaskie / powiat M. Białystok)
  Telefon: 85 67 52 727
  Email: nzozfidos@onet.eu
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Białystok, ul. Siewna 2      Telefon: 85 67 52 727  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Białystok, ul. Siewna 2      Telefon: 85 67 52 727  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet pielęgniarki opieki długoterminowej domowej
   Białystok, ul. Siewna 2      Telefon: 85 67 52 727  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Gabinet lekarza rodzinnego
   Białystok, ul. Siewna 2      Telefon: 85 67 52 727  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowo-szczepienny
   Białystok, ul. Siewna 2      Telefon: 85 67 52 727  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne