Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kawęczyn 1 (23-302 Godziszów)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: Godziszów
tel.: 15 871-06-55

Jednostki - NZOZ

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Godziszów, Kawęczyn 1 (lubelskie / powiat Godziszów)
  Telefon: 15 871-06-55
  Email: magdalena.sadaj@wp.pl
  • Gabinet lekarza rodzinnego
   Godziszów, Kawęczyn 1      Telefon: 15 871-06-55  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Godziszów, Kawęczyn 1      Telefon: 15 871-06-55  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Godziszów, Kawęczyn 1      Telefon: 15 871-06-55  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Godziszów, Kawęczyn 1      Telefon: 15 871-06-55  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej
   Godziszów, Kawęczyn 1      Telefon: 15 871-06-55  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Godziszów, Kawęczyn 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Godziszów, Kawęczyn 1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
    Godziszów, Kawęczyn 1     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Medycyna szkolna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
    Godziszów, Kawęczyn 1     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna