Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "KRIO-MED" Centrum Rehabilitacji w Kielcach

Działalność lecznicza
Zakład Rehabilitacji Leczniczej

adres: Warszawska 146 (25-414 Kielce)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: M. Kielce
tel.: 41 344 62 21

Jednostki - NZOZ "KRIO-MED" Centrum Rehabilitacji...

 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kielce, Starodomaszowska 30/43 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Kielce, Starodomaszowska 30/43     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia Fizykoterapii
   Kielce, Starodomaszowska 30/43     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kinezyterapii
   Kielce, Starodomaszowska 30/43     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Krioterapii
   Kielce, Starodomaszowska 30/43     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Masażu Leczniczego
   Kielce, Starodomaszowska 30/43     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Kielce, Starodomaszowska 30/43     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt Zaopatrzenia Ortopedycznego
   Kielce, Starodomaszowska 30/43     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Zakład Opieki Zdrowotnej i Transportu Sanitarnego Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kielce, Starodomaszowska 30/43 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  • Zespół Transportu Sanitarnego
   Kielce, Starodomaszowska 30/43     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Zespół Wyjazdowy Ogólny
   Kielce, Starodomaszowska 30/43     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  Kielce, Warszawska 146 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 041 344 62 21
  Email: kontakt@krio-med.pl
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Kielce, Warszawska 146     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia Fizykoterapii
   Kielce, Warszawska 146     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kinezyterapii
   Kielce, Warszawska 146     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Krioterapii
   Kielce, Warszawska 146     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Masażu Leczniczego
   Kielce, Warszawska 146     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Kielce, Warszawska 146     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt Zaopatrzenia Ortopedycznego
   Kielce, Warszawska 146     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Medycyny Sportowej
   Kielce, Warszawska 146     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia Logopedyczna
   Kielce, Warszawska 146     
   Poradnia logopedyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Kielce, Warszawska 146     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Alergologiczna
   Kielce, Warszawska 146     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Kielce, Warszawska 146     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Kielce, Warszawska 146     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Kielce, Warszawska 146     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Kielce, Warszawska 146     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Chorób Zakaźnych
   Kielce, Warszawska 146     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Pracownia Ultrasonograficzna - Dopler Duplex
   Kielce, Warszawska 146     
   Pracownia USG
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Nefrologia
  • Pracownia USG - Echokardiograficzna
   Kielce, Warszawska 146     
   Pracownia USG
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pracownia Elektrokardiograficzna
   Kielce, Warszawska 146     
   Pracownia USG
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci
   Kielce, Warszawska 146     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Kielce, Warszawska 146     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
    Kielce, Warszawska 146     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Alergologiczna
    Kielce, Warszawska 146     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia Kardiologiczna
    Kielce, Warszawska 146     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia Neurologiczna
    Kielce, Warszawska 146     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Nefrologiczna
    Kielce, Warszawska 146     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia Dermatologiczna
    Kielce, Warszawska 146     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia Chorób Zakaźnych
    Kielce, Warszawska 146     
    Poradnia chorób zakaźnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Pracownia Ultrasonograficzna - Dopler Duplex
    Kielce, Warszawska 146     
    Pracownia USG
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Nefrologia
   • Pracownia USG - Echokardiograficzna
    Kielce, Warszawska 146     
    Pracownia USG
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Pracownia Elektrokardiograficzna
    Kielce, Warszawska 146     
    Pracownia USG
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci
    Kielce, Warszawska 146     
    Poradnia nefrologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia Neurologiczna
    Kielce, Warszawska 146     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
 • Zakład Opieki Zdrowotnej i Transportu Sanitarnego

  Kielce, Warszawska 146 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 041 344 62 21
  Email: kontakt@krio-med.pl
  • Zespół Transportu Sanitarnego
   Kielce, Warszawska 146     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Zespół Wyjazdowy Ogólny
   Kielce, Warszawska 146     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • Ambolatorium Ogólne
   Kielce, Warszawska 146     
   Ambulatorium ogólne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
   Kielce, Warszawska 146     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Neurologia
  • Gabinet Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
   Kielce, Warszawska 146     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
   Kielce, Warszawska 146     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
   Kielce, Warszawska 146     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
   Kielce, Warszawska 146     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
   Kielce, Warszawska 146     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
   Kielce, Warszawska 146     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
    Kielce, Warszawska 146     
    Ambulatorium ogólne
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Gabinet Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
    Kielce, Warszawska 146     
    Ambulatorium ogólne
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Gabinet Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
    Kielce, Warszawska 146     
    Ambulatorium ogólne
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kielce, Starodomaszowska 30/43 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Kielce, Starodomaszowska 30/43     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Kielce, Starodomaszowska 30/43     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Kielce, Starodomaszowska 30/43     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Kielce, Starodomaszowska 30/43     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Zespół Transportu Sanitarnego
   Kielce, Starodomaszowska 30/43     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Zespół Wyjazdowy Ogólny
   Kielce, Starodomaszowska 30/43     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  Kielce, 1 Maja 154 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  • Pracownia Hydroterapii
   Kielce, 1 Maja 154     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Masażu Leczniczego
   Kielce, 1 Maja 154     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizykoterapii
   Kielce, 1 Maja 154     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kinezyterapii
   Kielce, 1 Maja 154     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna