Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: 41 (18-505 Lachowo)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: Kolno
tel.: 86 27 87 158

Jednostki - NZOZ

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Lachowo, 41 (podlaskie / powiat Kolno)
  Telefon: 86 27 87 158, 604463513
  Email: bido1@op.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Lachowo, 41     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny szkolnej
   Lachowo, 41     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet zabiegowy
   Lachowo, 41     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet szczepień
   Lachowo, 41     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Lachowo, 41     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej POZ
   Lachowo, 41     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej
   Lachowo, 41     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej
    Lachowo, 41