Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Leszczyńskie Centrum Medyczne "Ventriculus" Sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Słowiańska 41 (64-100 Leszno)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: M. Leszno
tel.: 65 520-65-80

Jednostki - NZOZ Leszczyńskie Centrum Medyczne...

 • Leszczyńskie Centrum Medyczne "VENTRICULUS" Sp. z o.o.

  Leszno, Słowiańska 41 (wielkopolskie / powiat M. Leszno)
  Telefon: 65 520-65-80
  Email: sekretariat@ventriculus.pl
  Witryna: www.ventriculus.pl
  • Gabinet chorób wewnętrznych
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet kardiologiczny
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Gabinet gastroenterologiczny
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Gabinet neurologiczny
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet położniczo-ginekologiczny
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet otorynolaryngologiczny
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Gabinet dermatologiczny
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet chirurgii naczyń
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Gabinet chirurgii dziecięcej
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia dziecięca
  • Gabinet chirurgii plastycznej
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Gabinet onkologiczny
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
  • Gabinet psychiatryczny
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet pulmonologiczny
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Gabinet alergologiczny
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Gabinet psychologiczny
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Gabinet pediatryczny
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Gabinet reumatologiczny
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Gabinet urologiczny
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet endokrynologiczny
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Laboratorium
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Pracownia USG
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopowa
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   • Endoskopia - Urologia
   • Endoskopia - Położnictwo i ginekologia
   • Endoskopia - Chirurgia dziecięca
   • Endoskopia - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Endoskopia - Okulistyka
   • Endoskopia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Chirurgia naczyniowa
  • Gabinet mammografii
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Hematologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia plastyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna sportowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Nefrologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Gabinet rehabilitacji lekarskiej
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet chirurgii ogólnej
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet chirurgii onkologicznej
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Gabinet logopedyczny
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Gabinet medycyny pracy
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia medycyny pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet lekarza POZ
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet hepatologiczny
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Gabinet chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet chirurgii ręki
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia chirurgii ręki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet proktologiczny
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet profilaktyki chorób piersi
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet chorób jelitowych
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Gabinet okresu przekwitania
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet leczenia niepłodności
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Gabinet stomatologiczny
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Gabinet profilaktyki raka stercza
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki raka jelita grubego
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki chorób układu krążenia
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki raka szyjki macicy
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet gastrologiczny
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Gabinet nadciśnienia tętniczego
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet chorób naczyń
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie w domu pacjenta - Angiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet WZW
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Gabinet ginekologiczny dla dziewcząt
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet patologii ciąży
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet okulistyczny
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet leczenia jaskry
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet leczenia zeza
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia EKG - spoczynkowa
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne
  • Pracownia EKG - próba wysiłkowa
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia holter EKG
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia holter ciśnienia tętniczego
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia spirometrii
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby płuc
  • Pracownia wibracyjna
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna pracy
  • Pracownia tomografii komputerowej
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa
  • Nuklearny Rezonans Magnetyczny
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Chorób Metabolicznych
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet dietetyczny
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Punkt szczepień
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet alergologii dziecięcej
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Gabinet endokrynologii dla dzieci
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Gabinet gastroenterologii dla dzieci
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Gabinet kardiologii dla dzieci
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia dziecięca
  • Gabinet neonatologii
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Neonatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Gabinet neurochirurgii
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Gabinet ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet leczenia osteoporozy
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet preluksacyjny
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet okulistyczny dla dzieci
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet otolaryngologiczny dla dzieci
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Gabinet chirurgii szczękowo-twarzowej
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Gabinet leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet zabiegowy
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Angiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiochirurgia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurochirurgia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby zakaźne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neonatologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia leczenia nerwic
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia seksuologii i patologii współżycia
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie w domu pacjenta - Seksuologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Pracownia urodynamiczna
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Pracownia urodynamiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Inne - Urologia
  • Pracownia Densytometryczna
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 520-65-80  
   Pracownia densytometryczna
   • Inne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Inne - Endokrynologia
   • Inne - Reumatologia
   • Inne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet ortopedyczny
   Leszno, Słowiańska 41     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Blok operacyjny, oddział zabiegowy i zachowawczy
   Leszno, Słowiańska 41     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Gabinet stomatologiczny
   Leszno, Słowiańska 41     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet rehabilitacji
   Leszno, Słowiańska 41     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Nuklearny rezonans magnetyczny
   Leszno, Słowiańska 41     
   Pracownie inne
  • Gabinet medycyny przemysłowej
   Leszno, Słowiańska 41     
   Poradnia medycyny pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Zespół leczenia środowiskowego
   Leszno, Słowiańska 41     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet alergii pokarmowych
   Leszno, Słowiańska 41     
   Poradnia alergii pokarmowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Gabinet alergii oddechowych
   Leszno, Słowiańska 41     
   Poradnia alergii oddechowych
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet diabetologiczny
   Leszno, Słowiańska 41     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Gabinet schorzeń tarczycy
   Leszno, Słowiańska 41     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet endokrynologiczny osteoporozy
   Leszno, Słowiańska 41     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Pracownia masażu leczniczego
   Leszno, Słowiańska 41     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet gruźlicy i chorób płuc
   Leszno, Słowiańska 41     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Gabinet medycyny sportowej
   Leszno, Słowiańska 41     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Gabinet diabetologii dla dzieci
   Leszno, Słowiańska 41     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Gabinet geriatryczny
   Leszno, Słowiańska 41     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
  • Gabinet hematologiczny
   Leszno, Słowiańska 41     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Gabinet onkologii i hematologii dla dzieci
   Leszno, Słowiańska 41     
   Poradnia onkologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Gabinet nerfologii
   Leszno, Słowiańska 41     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Gabinet nefrologii dla dzieci
   Leszno, Słowiańska 41     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
  • Gabinet neurologii dla dzieci
   Leszno, Słowiańska 41     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Gabinet leczenia bólu
   Leszno, Słowiańska 41     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   Leszno, Słowiańska 41     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Gabinet kardiochirurgii
   Leszno, Słowiańska 41     
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Gabinet reumatologii dla dzieci
   Leszno, Słowiańska 41     
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet chirurgii onkologicznej dla dzieci
   Leszno, Słowiańska 41     
   Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia onkologiczna
  • Gabinet neurochirurgii dla dzieci
   Leszno, Słowiańska 41     
   Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurochirurgia
  • Gabinet urologii dziecięcej
   Leszno, Słowiańska 41     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Poradnia psychogeriatryczna
   Leszno, Słowiańska 41     
   Poradnia psychogeriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia psychosomatyczna
   Leszno, Słowiańska 41     
   Poradnia psychosomatyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
   Leszno, Słowiańska 41     
   Poradnia leczenia nerwic dla dzieci
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia antynikotynowa
   Leszno, Słowiańska 41     
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu dla dzieci i młodzieży
   Leszno, Słowiańska 41     
   Poradnia antynikotynowa dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia terapii od substancji psychoaktywnych
   Leszno, Słowiańska 41     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia terapii od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży
   Leszno, Słowiańska 41     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet ortopedyczny
    Leszno, Słowiańska 41     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Blok operacyjny, oddział zabiegowy i zachowawczy
    Leszno, Słowiańska 41     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne
   • Gabinet stomatologiczny
    Leszno, Słowiańska 41     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Gabinet rehabilitacji
    Leszno, Słowiańska 41     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Nuklearny rezonans magnetyczny
    Leszno, Słowiańska 41     
    Pracownie inne
   • Gabinet medycyny przemysłowej
    Leszno, Słowiańska 41     
    Poradnia medycyny pracy
    • Badania kierowców - Medycyna pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Zespół leczenia środowiskowego
    Leszno, Słowiańska 41     
    Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Gabinet alergii pokarmowych
    Leszno, Słowiańska 41     
    Poradnia alergii pokarmowych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • Gabinet alergii oddechowych
    Leszno, Słowiańska 41     
    Poradnia alergii oddechowych
    • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Gabinet diabetologiczny
    Leszno, Słowiańska 41     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Gabinet schorzeń tarczycy
    Leszno, Słowiańska 41     
    Poradnia chorób tarczycy
    • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Gabinet endokrynologiczny osteoporozy
    Leszno, Słowiańska 41     
    Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
    • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Pracownia masażu leczniczego
    Leszno, Słowiańska 41     
    Dział (pracownia) masażu leczniczego
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Gabinet gruźlicy i chorób płuc
    Leszno, Słowiańska 41     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Gabinet medycyny sportowej
    Leszno, Słowiańska 41     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   • Gabinet diabetologii dla dzieci
    Leszno, Słowiańska 41     
    Poradnia diabetologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Gabinet geriatryczny
    Leszno, Słowiańska 41     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
   • Gabinet hematologiczny
    Leszno, Słowiańska 41     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie w domu pacjenta - Hematologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Gabinet onkologii i hematologii dla dzieci
    Leszno, Słowiańska 41     
    Poradnia onkologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
    • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Gabinet nerfologii
    Leszno, Słowiańska 41     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Gabinet nefrologii dla dzieci
    Leszno, Słowiańska 41     
    Poradnia nefrologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   • Gabinet neurologii dla dzieci
    Leszno, Słowiańska 41     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia dziecięca
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Gabinet leczenia bólu
    Leszno, Słowiańska 41     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Gabinet gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
    Leszno, Słowiańska 41     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Gabinet kardiochirurgii
    Leszno, Słowiańska 41     
    Poradnia kardiochirurgiczna
    • Leczenie w domu pacjenta - Kardiochirurgia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   • Gabinet reumatologii dla dzieci
    Leszno, Słowiańska 41     
    Poradnia reumatologiczna dla dzieci
    • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Gabinet chirurgii onkologicznej dla dzieci
    Leszno, Słowiańska 41     
    Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia onkologiczna
   • Gabinet neurochirurgii dla dzieci
    Leszno, Słowiańska 41     
    Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
    • Leczenie w domu pacjenta - Neurochirurgia
   • Gabinet urologii dziecięcej
    Leszno, Słowiańska 41     
    Poradnia urologiczna dla dzieci
    • Leczenie w domu pacjenta - Urologia dziecięca
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   • Poradnia psychogeriatryczna
    Leszno, Słowiańska 41     
    Poradnia psychogeriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Poradnia psychosomatyczna
    Leszno, Słowiańska 41     
    Poradnia psychosomatyczna
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
    Leszno, Słowiańska 41     
    Poradnia leczenia nerwic dla dzieci
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia antynikotynowa
    Leszno, Słowiańska 41     
    Poradnia antynikotynowa
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu dla dzieci i młodzieży
    Leszno, Słowiańska 41     
    Poradnia antynikotynowa dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia terapii od substancji psychoaktywnych
    Leszno, Słowiańska 41     
    Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Poradnia terapii od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży
    Leszno, Słowiańska 41     
    Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Leszczyńskie Centrum Medyczne "VENTRICULUS" Sp. z o. o.

  Kościan, Szpitalna 7 (wielkopolskie / powiat Kościan)
  Telefon: 65 520-65-80
  Email: sekretariat@ventriculus.pl
  • Pracownia Tommografii Komputerowej
   Kościan, Szpitalna 7     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa