Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MED 8 MIECHOWICE"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Stolarzowicka 108 (41-908 Bytom)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Bytom
tel.: 32 2807093

Jednostki - NZOZ "MED 8 MIECHOWICE"

 • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Bytom, Stolarzowicka 108 (śląskie / powiat M. Bytom)
  Telefon: 32 2807093
  Email: med8miechowice@interia.pl
  • Poradnia lekarza POZ dla dorosłych
   Bytom, Stolarzowicka 108      Telefon: 32 2807093  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
   Bytom, Stolarzowicka 108      Telefon: 32 2807093  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Bytom, Stolarzowicka 108      Telefon: 32 2807093  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet przygotowawczo zabiegowy dla dzieci
   Bytom, Stolarzowicka 108      Telefon: 32 2807093  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt poboru materiału do badań
   Bytom, Stolarzowicka 108      Telefon: 32 2807093  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Bytom, Stolarzowicka 108      Telefon: 32 2807093  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Bytom, Stolarzowicka 108      Telefon: 32 2807093  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet fizjoterapii
   Bytom, Stolarzowicka 108      Telefon: 32 2807093  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Bytom, Stolarzowicka 108      Telefon: 32 2807093  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo epidemiologiczne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Bytom, Stolarzowicka 108      Telefon: 32 2807093  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo ginekologiczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Przychodnie specjalistyczne

  Bytom, Stolarzowicka 108 (śląskie / powiat M. Bytom)
  Telefon: 32 2807093
  Email: med8miechowice@interia.pl
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Bytom, Stolarzowicka 108      Telefon: 32 2807093  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Bytom, Stolarzowicka 108      Telefon: 32 2807093  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Bytom, Stolarzowicka 108      Telefon: 32 2807093  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neurologiczna
   Bytom, Stolarzowicka 108      Telefon: 32 2807093  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chorób płuc i gruźlicy
   Bytom, Stolarzowicka 108      Telefon: 32 2807093  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Bytom, Stolarzowicka 108      Telefon: 32 2807093  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Bytom, Stolarzowicka 108      Telefon: 32 2807093  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Bytom, Stolarzowicka 108      Telefon: 32 2807093  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia