Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MED-POZ" Sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Lekarska 10 (44-151 Gliwice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Gliwice
tel.: 32 2348227

Jednostki - NZOZ "MED-POZ" Sp. z o.o.

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MED-POZ"

  Gliwice, ul. Lekarska 10 (śląskie / powiat M. Gliwice)
  Telefon: 32 2348227
  Email: medpoz1@gmail.com
  • Poradnia lekarza POZ
   Gliwice, ul. Lekarska 10      Telefon: 32 2348227  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej pomocy przedlekarskiej
   Gliwice, ul. Lekarska 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia lekarza POZ "Wilcze Gardło"
   Gliwice, ul. Lekarska 10      Telefon: 32 2376828  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej pomocy przedlekarskiej
   Gliwice, ul. Lekarska 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia lekarza POZ "Dolna Wieś"
   Gliwice, ul. Lekarska 10      Telefon: 32 2313560  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej pomocy przedlekarskiej
   Gliwice, ul. Lekarska 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej pomocy przedlekarskiej
   Gliwice, ul. Lekarska 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Gliwice, ul. Lekarska 10      Telefon: 32 2348227  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Gliwice, ul. Lekarska 10     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Gliwice, ul. Lekarska 10      Telefon: 32 2378628  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Gliwice, ul. Lekarska 10     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Gliwice, ul. Lekarska 10      Telefon: 32 2313560  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Gliwice, ul. Lekarska 10     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
  • Pracownia fizykoterapii
   Gliwice, ul. Lekarska 10      Telefon: 32 2348227  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna