Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medical Center " s.c.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Stefana Dembego 5 (02-796 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Ursynów
tel.: 22 424-21-50

Jednostki - NZOZ "Medical Center " s.c.

 • Poradnia Medical Center

  Warszawa, Stefana Dembego 5 (mazowieckie / powiat Ursynów)
  Telefon: 22 424-21-50
  Email: medicalcenter@waw.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Warszawa, Stefana Dembego 5      Telefon: 22 424-21-50  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ( gabinet ) lekarza rodzinnego - nocna i świąteczna opieka ambulatoryjna
   Warszawa, Stefana Dembego 5      Telefon: 22 424-21-50  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Warszawa, Stefana Dembego 5      Telefon: 22 424-21-50  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Warszawa, Stefana Dembego 5      Telefon: 22 424-21-50  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy/ pobieranie krwi i iniekcje/
   Warszawa, Stefana Dembego 5      Telefon: 22 424-21-50  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
  • Poradnia pediatryczna
   Warszawa, Stefana Dembego 5      Telefon: 22 424-21-50  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Edukacja i promocja zdrowia
   Warszawa, Stefana Dembego 5      Telefon: 22 424-21-50  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Zespół transportu sanitarnego
   Warszawa, Stefana Dembego 5      Telefon: 22 424-21-50  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Wyjazdowa pomoc lekarska
  • Poradnia alergologiczna
   Warszawa, Stefana Dembego 5      Telefon: 22 424-21-50  
   Poradnia alergologiczna
   • Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia diabetologiczna
   Warszawa, Stefana Dembego 5      Telefon: 22 424-21-50  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Stefana Dembego 5     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Stefana Dembego 5      Telefon: 22 424-21-50  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci i dorosłych
   Warszawa, Stefana Dembego 5      Telefon: 22 424-21-50  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgiczna dla dzieci (konsultacje)
   Warszawa, Stefana Dembego 5      Telefon: 22 424-21-50  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Wyjazdowa pomoc lekarska i pielęgniarska
   Warszawa, Stefana Dembego 5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia onkologiczna
   Warszawa, Stefana Dembego 5     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Warszawa, Stefana Dembego 5     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgii ogólnej dla dorosłych
   Warszawa, Stefana Dembego 5     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Warszawa, Stefana Dembego 5     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia wad postawy
   Warszawa, Stefana Dembego 5     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologii
   Warszawa, Stefana Dembego 5     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Warszawa, Stefana Dembego 5     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza w tym pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02
   Warszawa, Stefana Dembego 5     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia USG
   Warszawa, Stefana Dembego 5     
   Pracownia USG
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Warszawa, Stefana Dembego 5      Telefon: 22 424-21-50  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Stefana Dembego 5      Telefon: 22 424-21-50  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Warszawa, Stefana Dembego 5     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza
    Warszawa, Stefana Dembego 5     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • Długoterminowa Opieka Domowa

  Warszawa, Stefana Dembego 5 (mazowieckie / powiat Ursynów)
  Telefon: 22 424-21-50
  Email: medicalcenter@waw.pl
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Warszawa, Stefana Dembego 5      Telefon: 22 424-21-50  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
 • Rehabilitacja medyczna

  Warszawa, Stefana Dembego 5 (mazowieckie / powiat Ursynów)
  Telefon: 22 424-21-50
  Email: medicalcenter@waw.pl
  • Zespół rehabilitacji medycznej
   Warszawa, Stefana Dembego 5     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Chirurgia dziecięca
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
 • Poradnia Medical Center Filia Nr 1

  Warszawa, Belgradzka 42 (mazowieckie / powiat Ursynów)
  Telefon: 22 4242150
  Email: biuro@medicalcenter.waw.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza POZ
   Warszawa, Belgradzka 42      Telefon: 22 424 21 50  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Warszawa, Belgradzka 42      Telefon: 22 424 21 50  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Warszawa, Belgradzka 42      Telefon: 22 424 21 50  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Badania laboratoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   Warszawa, Belgradzka 42      Telefon: 22 424 21 50  
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   • Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia alergologiczna
   Warszawa, Belgradzka 42      Telefon: 22 424 21 50  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Belgradzka 42     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Warszawa, Belgradzka 42     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, Belgradzka 42     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, Belgradzka 42     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgiczna (konsultacje)
   Warszawa, Belgradzka 42     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej (konsultacje)
   Warszawa, Belgradzka 42     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia onkologiczna
   Warszawa, Belgradzka 42     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, Belgradzka 42     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia otolaryngologii
   Warszawa, Belgradzka 42     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, Belgradzka 42     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza w tym: pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02
   Warszawa, Belgradzka 42     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia USG
   Warszawa, Belgradzka 42     
   Pracownia USG
   • Chirurgia ogólna
   • Położnictwo i ginekologia
   • Urologia
   • Nefrologia
   • USG - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia endokrynologiczna
   Warszawa, Belgradzka 42     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Warszawa, Belgradzka 42     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia geriatryczna
   Warszawa, Belgradzka 42     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia nefrologiczna
   Warszawa, Belgradzka 42     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Warszawa, Belgradzka 42     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Warszawa, Belgradzka 42     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Warszawa, Belgradzka 42     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Warszawa, Belgradzka 42     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia chorób naczyń
   Warszawa, Belgradzka 42      Telefon: 22 424 21 50  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia grużlicy i chorób płuc dla dzieci
   Warszawa, Belgradzka 42      Telefon: 22 424 21 50  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia otolaryngologii dla dzieci
   Warszawa, Belgradzka 42      Telefon: 22 424 21 50  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Audiologia i foniatria
   • Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
 • Długoterminowa Opieka Domowa Filia Nr 1

  Warszawa, Belgradzka 42 (mazowieckie / powiat Ursynów)
  Telefon: 22 4242150
  Email: biuro@medicalcenter.waw.pl
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Warszawa, Belgradzka 42      Telefon: 22 424 21 50  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)