Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: nna Na Stoku 63 A (25-437 Kielce)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: M. Kielce
tel.: 41 362 66 92

Jednostki - NZOZ "MEDICUS"

 • Przychodnia

  Kielce, nna Na Stoku 63 A (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 362 66 92
  Email: 63amedicus@wp.pl
  Witryna: www.nzozmedicus.pl
  • Poradnia Kardiologiczna
   Kielce, nna Na Stoku 63 A      Telefon: 41 362 66 92  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Kielce, nna Na Stoku 63 A      Telefon: 41 362 66 92  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Kielce, nna Na Stoku 63 A      Telefon: 41 362 66 92  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Densytometryczna
   Kielce, nna Na Stoku 63 A      Telefon: 41 362 66 92  
   Pracownia densytometryczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Wad Postawy
   Kielce, nna Na Stoku 63 A      Telefon: 41 362 66 92  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Osteoporozy
   Kielce, nna Na Stoku 63 A      Telefon: 41 362 66 92  
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Kielce, nna Na Stoku 63 A      Telefon: 41 362 66 92  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Wad Postawy
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
   Kielce, nna Na Stoku 63 A      Telefon: 41 362 66 92  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Pracownia Elektrokardiograficzna
   Kielce, nna Na Stoku 63 A      Telefon: 41 362 66 92  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Kielce, nna Na Stoku 63 A      Telefon: 41 362 66 92  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Kielce, nna Na Stoku 63 A      Telefon: 41 362 66 92  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Echokardiograficzna
   Kielce, nna Na Stoku 63 A      Telefon: 41 362 66 92  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pracownia Badań Holterowskich
   Kielce, nna Na Stoku 63 A      Telefon: 41 362 66 92  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Kielce, nna Na Stoku 63 A      Telefon: 41 362 66 92  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Fizjoterapia
  • Gabinet Fizykoterapii i Rehabilitacji
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Przedmiotów Ortopedycznych
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Pracownia Środków Pomocniczych
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Fizykoterapii i Rehabilitacji
    Kielce, nna Na Stoku 63 A     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia Przedmiotów Ortopedycznych
    Kielce, nna Na Stoku 63 A     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pracownia Środków Pomocniczych
    Kielce, nna Na Stoku 63 A     
    Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
    • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Kielce, nna Na Stoku 63 A     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna