Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDIPOZ" Sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. 3 Maja 36 C (44-230 Czerwionka-Leszczyny)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Czerwionka-Leszczyny miasto
tel.: 32 43 18 183

Jednostki - NZOZ "MEDIPOZ" Sp. z o.o.

 • Przychodnia Nr 1

  Czerwionka-Leszczyny, ul. Odrodzenia 12 (śląskie / powiat Czerwionka-Leszczyny miasto)
  Telefon: 32 43 12 883
  Email: medipoz@poczta.fm
  Witryna: www.medipoz.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Czerwionka-Leszczyny, ul. Odrodzenia 12      Telefon: 32 43 12 883  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet zabiegowy
   Czerwionka-Leszczyny, ul. Odrodzenia 12      Telefon: 32 43 12 883  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
  • Punkt szczepień
   Czerwionka-Leszczyny, ul. Odrodzenia 12      Telefon: 32 43 12 883  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Czerwionka-Leszczyny, ul. Odrodzenia 12      Telefon: 32 43 12 883  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt zaopatrzenia środków pomocniczych
   Czerwionka-Leszczyny, ul. Odrodzenia 12     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Punkt zaopatrzenia środków pomocniczych
    Czerwionka-Leszczyny, ul. Odrodzenia 12     
    Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
    • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • Przychodnia Nr 2

  Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C (śląskie / powiat Czerwionka-Leszczyny miasto)
  Telefon: 32 43 12 974
  Email: medipoz@poczta.fm
  Witryna: www.medipoz.pl
  • Poradnia lekarza POZ (lekarz rodzinny)
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia medycyny pracy
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
  • Poradnia endokrynologiczna
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia neurologiczna
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia fizjoterapii
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia USG
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Pracownia USG
   • USG - Chirurgia ogólna
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • USG - Chirurgia dziecięca
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Urologia
   • USG - Endokrynologia
  • Pracownia RTG
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia audiometrii i spirometrii
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne
  • Gabinet zabiegowy
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
  • Punkt szczepień
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia urologiczna
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Ambulatorium ogólne
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Ambulatorium ogólne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Chirurgia ogólna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Pediatria
   • Pozostałe - Chirurgia ogólna
  • Szkoła rodzenia
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Szkoła rodzenia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni ginekologiczno-położniczej
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni otolaryngologicznej
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni okulistycznej
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni chirurgii ogólnej
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni chirurgii dziecięcej
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni urologicznej
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C      Telefon: 32 43 12 974  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
  • Poradnia D, D1
   Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia D, D1
    Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 C     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia Nr 3

  Rybnik, ul. ks. Jana Pojdy 25 (śląskie / powiat M. Rybnik)
  Telefon: 32 42 11 016
  Email: medipoz@poczta.fm
  Witryna: www.medipoz.pl
  • Poradnia lekarza POZ- lekarz rodzinny
   Rybnik, ul. ks. Jana Pojdy 25      Telefon: 32 42 11 016  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • USG - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Rybnik, ul. ks. Jana Pojdy 25      Telefon: 32 42 11 016  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
  • Punkt szczepień
   Rybnik, ul. ks. Jana Pojdy 25      Telefon: 32 42 11 016  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Rybnik, ul. ks. Jana Pojdy 25      Telefon: 32 42 11 016  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne