Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYKUS" s.c.

adres: Hubala 1 (94-048 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Polesie
tel.: (42) 258-29-02

Jednostki - NZOZ "MEDYKUS" s.c.

 • Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, Piotrkowska 220 (łódzkie / powiat Łódź-Śródmieście)
  • Poradnia Medycyny Rodzinnej
   Łódź, Piotrkowska 220     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarstwa Ogólnego i Środowiskowego
   Łódź, Piotrkowska 220     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Szczepień Ochronnych
   Łódź, Piotrkowska 220     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Gabinet Pobierania Krwi do Badań Laboratoryjnych
   Łódź, Piotrkowska 220     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Poradnia Kardiologiczna - porady i konsultacje
   Łódź, Piotrkowska 220     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Enokrynologiczna - porady i konsultacje
   Łódź, Piotrkowska 220     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu - porady i konsultacje
   Łódź, Piotrkowska 220     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Medycyny Pracy - porady i konsultacje
   Łódź, Piotrkowska 220     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Leczenia Bólu - porady i konsultacje
   Łódź, Piotrkowska 220     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Chirurgii Ortopedycznej - porady i konsultacje
   Łódź, Piotrkowska 220     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Alergologiczna - porady i konsultacje
   Łódź, Piotrkowska 220     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Laryngologiczna - porady i konsultacje
   Łódź, Piotrkowska 220     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Neurologiczna - porady i konsultacje
   Łódź, Piotrkowska 220     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
 • Przychodnia

  Łódź, Hubala 1 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  Telefon: (42) 258-29-02
  Email: medykus@op.pl
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Łódź, Hubala 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet szczepień ochronnych
   Łódź, Hubala 1     
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet pielęgniarstwa ogólnego i środowiskowego
   Łódź, Hubala 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobierania materiału do badań
   Łódź, Hubala 1     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia alergologiczna - porady i konsultacje
   Łódź, Hubala 1     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia medycyny pracy - porady i knsultacje
   Łódź, Hubala 1     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia kardiologiczna - porady i konsultacje
   Łódź, Hubala 1     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia laryngologiczna - porady i konsultacje
   Łódź, Hubala 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna - porady i konsultacje
   Łódź, Hubala 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna - porady i konsultacje
   Łódź, Hubala 1     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia ortopedyczna - porady i konsultacje
   Łódź, Hubala 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia diabetologiczna - porady i konsultacje
   Łódź, Hubala 1     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Łódź, Hubala 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej
   Łódź, Hubala 1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Łódź, Hubala 1     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii ogólnej i naczyniowej - porady i konsultacje
   Łódź, Hubala 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia urologiczna - porady i konsultacje
   Łódź, Hubala 1     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chirurgii ogólnej i naczyniowej - porady i konsultacje
    Łódź, Hubala 1     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia urologiczna - porady i konsultacje
    Łódź, Hubala 1     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia