Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MIK-MED"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Piastowska 21 (55-200 Oława, Marcinkowice)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Oława
tel.: 71 302-86-70

Jednostki - NZOZ "MIK-MED"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MIK-MED"

  Oława, Marcinkowice, Piastowska 21 (dolnośląskie / powiat Oława)
  Telefon: 71 302-86-70
  Email: mik-med@wp.pl
  • Poradnia internistyczna
   Oława, Marcinkowice, Piastowska 21      Telefon: 71 302-86-70  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia lekarza POZ (pediatryczna)
   Oława, Marcinkowice, Piastowska 21      Telefon: 71 302-86-70  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Gabinet zabiegowy
   Oława, Marcinkowice, Piastowska 21      Telefon: 71 302-86-70  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Punkt szczepień
   Oława, Marcinkowice, Piastowska 21      Telefon: 71 302-86-70  
   Punkt szczepień
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Oława, Marcinkowice, Piastowska 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet pielegniarki POZ
   Oława, Marcinkowice, Piastowska 21      Telefon: 71 302-86-70  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Oława, Marcinkowice, Piastowska 21      Telefon: 71 302-86-70  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania