Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NIEWIADOM S.c.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Mościckiego 4 (44-273 Rybnik)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Rybnik
tel.: 32 4213944

Jednostki - NZOZ NIEWIADOM S.c.

 • NZOZ Niewiadom

  Rybnik, Mościckiego 4 (śląskie / powiat M. Rybnik)
  Telefon: 32 4213944
  Email: nzoz.niewiadomsc@tlen.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Rybnik, Mościckiego 4      Telefon: 32 4213944  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet zabiegowy
   Rybnik, Mościckiego 4      Telefon: 32 4213944  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia
  • Punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych
   Rybnik, Mościckiego 4      Telefon: 32 42113944  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet badań kierowców
   Rybnik, Mościckiego 4      Telefon: 32 4213944  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia dla dzieci POZ
   Rybnik, Mościckiego 4      Telefon: 32 4213944  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Rybnik, Mościckiego 4      Telefon: 32 4213944  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna