Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Szpital Sp. z o.o." - Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Wojska Polskiego 126 (86-100 Swiecie)
powiat: Świecie miasto
tel.: 52-3334555

Jednostki - NZOZ "Nowy Szpital Sp. z o.o." -...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Szpital sp. z o.o."

  Świecie, Wosjka Polskiego 126 (kujawsko-pomorskie / powiat Świecie miasto)
  Telefon: 52-3334555
  Email: sekretariat@nowyszpital.pl
  Witryna: www.swiecie.nowyszpital.pl
  • Zakład Rehabilitacji Leczniczej
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 52-3334626  
   Zakład rehabilitacji leczniczej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Świecie, Wosjka Polskiego 126     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 52-3334501  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 52-3334577  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Poradnia Dermatologiczna
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 52-3334577  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Poradnia Reumatologiczna
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 52-3334577  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 52-3334577  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo psychiatryczne
  • Poradnia Chorób Zakaźnych
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 52-3334561  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 52-3334561  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Poradnia Położniczo - Ginekologiczna
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 52-3334503  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo
  • Poradnia Alergologiczna
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 52-3334577  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Poradnia Diabetologiczna
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 52-3334654  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo diabetologiczne
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 52-3334654  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Neurologiczna
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 52-3334577  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Urologiczna
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 52-3334577  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 52-3334577  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia Tomografii
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 52-3334640  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Poradnia Preluksacyjna
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 52-3334502  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Osteoporozy
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 52-3334577  
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 5203334577  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 52-3334577  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
  • Poradnia Neonatologiczna
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 52-3334608  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Medycyny Sportowej
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 52-3334577  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia Psychologiczna
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 52-3334577  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Kardiologiczna
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 52-3334577  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Poradnia Nefrologiczna
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 52-3334577  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Pielęgniarstwo nefrologiczne
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 52-3334577  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Położnictwo
  • Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 52-3334577  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Poradnia okulistyczna
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 52-3334577  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Szkoła Rodzenia
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 52-3334577  
   Szkoła rodzenia
   • Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo
  • Zespół transportu sanitarnego
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 52-3334509  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Zdrowie publiczne
  • Poradnia (gabinet) poz - Nocna i świąteczna pomoc lekarska
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 52-3334501  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 52-3334626  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Gabinety diagnostyczno - zabiegowe
   Świecie, Wosjka Polskiego 126      Telefon: 52-3334555  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Szpital sp. z o.o."

  Pruszcz, Zamknięta 7 (kujawsko-pomorskie / powiat Pruszcz)
  Telefon: 52-3334555
  Email: sekretariat@nowyszpital.pl
  Witryna: www.swiecie.nowyszpital.pl
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Pruszcz, Zamknięta 7      Telefon: 52-3320882  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pruszcz, Zamknięta 7      Telefon: 52-3320882  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt Szczepień
   Pruszcz, Zamknięta 7      Telefon: 52-3320882  
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Pruszcz, Zamknięta 7      Telefon: 52-3320882  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia Położniczo - Ginekologiczna
   Pruszcz, Zamknięta 7      Telefon: 52-3320882  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia Stomatologiczna
   Pruszcz, Zamknięta 7      Telefon: 52-3320882  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pruszcz, Zamknięta 7      Telefon: 52-3320882  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Szpital sp. z o.o."

  Pruszcz, Mickiewicza 8 (kujawsko-pomorskie / powiat Pruszcz)
  Telefon: 52-3334555
  Email: sekretariat@nowyszpital.pl
  Witryna: www.swiecie.nowyszpital.pl
  • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Pruszcz, Mickiewicza 8      Telefon: 52-3829776  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Pruszcz, Mickiewicza 8      Telefon: 52-3829776  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Pruszcz, Mickiewicza 8      Telefon: 52-3829776  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Szpital sp. z o.o."

  Nowe, Wrzosowa 1 (kujawsko-pomorskie / powiat Nowe)
  Telefon: 52-3334555
  Email: sekretariat@nowyszpital.pl
  Witryna: www.swiecie.nowyszpital.pl
  • Poradnia Położniczo - Ginekologiczna
   Nowe, Wrzosowa 1      Telefon: 52-3334555  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Położnictwo
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Szpital sp. z o.o."

  Lniano, Wyzwolenia 20C (kujawsko-pomorskie / powiat Lniano)
  Telefon: 52-3334555
  Email: sekretariat@nowyszpital.pl
  Witryna: www.swiecie.nowyszpital.pl
  • Poradnia Położniczo - Ginekologiczna
   Lniano, Wyzwolenia 20C      Telefon: 52-3323222  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Położnictwo