Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Szpital sp. z o.o." - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Wojska Polskiego 126 (86-100 Świecie)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: Świecie miasto
tel.: 52 333-45-55

Jednostki - NZOZ "Nowy Szpital sp. z o.o." -...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Szpital sp. z o.o."

  Świecie, Wojska Polskiego 126 (kujawsko-pomorskie / powiat Świecie miasto)
  Telefon: 52 333-45-55
  Email: sekretariat@nowyszpital.pl
  Witryna: www.swiecie.nowyszpital.
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Świecie, Wojska Polskiego 126      Telefon: 52-3334618  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   • Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Oddział Chirurgii Ogólnej
   Świecie, Wojska Polskiego 126      Telefon: 52-3334591  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
   • Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Świecie, Wojska Polskiego 126      Telefon: 52-3334602  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Oddział Położniczo - Ginekologiczny
   Świecie, Wojska Polskiego 126      Telefon: 52-3334605  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo ginekologiczne
  • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
   Świecie, Wojska Polskiego 126      Telefon: 52-3334527  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Oddział Pediatryczny
   Świecie, Wojska Polskiego 126      Telefon: 52-3334630  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Oddział Neonatologiczny
   Świecie, Wojska Polskiego 126      Telefon: 52-3334608  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo neonatologiczne
  • Oddział Obserwacyjno - Zakaźny
   Świecie, Wojska Polskiego 126      Telefon: 52-3334569  
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Oddział Chorób Płuc
   Świecie, Wojska Polskiego 126      Telefon: 52-3334557  
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Oddział Rehabilitacyjny
   Świecie, Wojska Polskiego 126      Telefon: 52-3334680  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • Oddział Medycyny Paliatywnej
   Świecie, Wojska Polskiego 126      Telefon: 52-3334574  
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
  • Oddział Neurologii
   Świecie, Wojska Polskiego 126      Telefon: 52-3334660  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo neurologiczne
  • Izba Przyjęć Szpitala
   Świecie, Wojska Polskiego 126      Telefon: 52-3334528  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
  • Blok Operacyjny
   Świecie, Wojska Polskiego 126      Telefon: 52-3334598  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
  • Sala Porodowa
   Świecie, Wojska Polskiego 126      Telefon: 52-3334613  
   Sala porodowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo
  • Sterylizatornia
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Dział higieny i epidemiologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Epidemiologia
  • Apteka Zakładowa
   Świecie, Wojska Polskiego 126      Telefon: 52-3334635  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Bank Krwi
   Świecie, Wojska Polskiego 126      Telefon: 52-3334510  
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Świecie, Wojska Polskiego 126      Telefon: 52-3334528  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo ratunkowe
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny
   Świecie, Wojska Polskiego 126      Telefon: 52-3334522  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Pielęgniarstwo ratunkowe
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy
   Świecie, Wojska Polskiego 126      Telefon: 52-3334522  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Świecie, Wojska Polskiego 126      Telefon: 52-3334680  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Fizjoterapia
  • Dyspozytornia Medyczna
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Udarowy
   Świecie, Wojska Polskiego 126      Telefon: 52-3334631  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo neurologiczne
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Szpital sp. z o.o."

  Lniano, Wyzwolenia 9 (kujawsko-pomorskie / powiat Lniano)
  Telefon: 52-333455
  Email: sekretariat@nowyszpital.pl
  Witryna: www.swiecie.nowyszpital.pl
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy
   Lniano, Wyzwolenia 9      Telefon: 52-3334522  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Szpital sp. z o.o."

  Osie, Dworcowa 7 (kujawsko-pomorskie / powiat Osie)
  Telefon: 52-3334555
  Email: sekretariat@nowyszpital.pl
  Witryna: www.swiecie.nowyszpital.pl
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy
   Osie, Dworcowa 7      Telefon: 52-3334522  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Szpital sp. z o.o."

  Nowe, Myśliwska 1 (kujawsko-pomorskie / powiat Nowe)
  Telefon: 53-3334555
  Email: sekretariat@nowyszpital.pl
  Witryna: www.swiecie.nowyszpital.pl
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny
   Nowe, Myśliwska 1      Telefon: 52-3334522  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pielęgniarstwo ratunkowe
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Szpital sp. z o.o."

  Dragacz, Dolna Grupa  (kujawsko-pomorskie / powiat Dragacz)
  Telefon: 52-3334555
  Email: sekretariat@nowyszpital.pl
  Witryna: www.swiecie.nowyszpital.pl
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy
   Dragacz, Dolna Grupa      
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Szpital sp. z o.o."

  Pruszcz, Mickiewicza 8 (kujawsko-pomorskie / powiat Pruszcz)
  Telefon: 52-3334555
  Email: sekretariat@nowyszpital.pl
  Witryna: www.swiecie.nowyszpital.pl
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy
   Pruszcz, Mickiewicza 8      Telefon: 52-3334522  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa