Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny im. ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kwiatowa 2 (22-300 Krasnystaw)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: Krasnystaw
tel.: 082 576-32-27

Jednostki - NZOZ. Ośrodek...

 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  Krasnystaw, Kwiatowa 2 (lubelskie / powiat Krasnystaw)
  Telefon: 082 576-32-13
  Email: nzozort@neostrada.pl
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Krasnystaw, Kwiatowa 2     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia logopedyczna
   Krasnystaw, Kwiatowa 2     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   Krasnystaw, Kwiatowa 2     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Dział fizjoterapii
   Krasnystaw, Kwiatowa 2     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizykoterapii
   Krasnystaw, Kwiatowa 2     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział kinezyterapii
   Krasnystaw, Kwiatowa 2     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział hydroterapii
   Krasnystaw, Kwiatowa 2     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział krioterapii
   Krasnystaw, Kwiatowa 2     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia psychologiczna
   Krasnystaw, Kwiatowa 2     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia neurologiczna
   Krasnystaw, Kwiatowa 2     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia wad postawy
   Krasnystaw, Kwiatowa 2     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia reumatologiczna
   Krasnystaw, Kwiatowa 2     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Krasnystaw, Kwiatowa 2     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Krasnystaw, Kwiatowa 2     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Krasnystaw, Kwiatowa 2     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia psychoterapii
   Krasnystaw, Kwiatowa 2     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Krasnystaw, Kwiatowa 2     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia dziecięca
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   Krasnystaw, Kwiatowa 2     
   Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    Krasnystaw, Kwiatowa 2     
    Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia psychoterapii
    Krasnystaw, Kwiatowa 2     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
    Krasnystaw, Kwiatowa 2     
    Poradnia rehabilitacji neurologicznej
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia dziecięca
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
    Krasnystaw, Kwiatowa 2     
    Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna