Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PAN-VITA Lekarska Praktyka Grupowa Lecznictwa Podstawowego

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: 11-go Listopada 1 (24-320 Poniatowa)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: Poniatowa miasto
tel.: 81- 8206004

Jednostki - NZOZ PAN-VITA Lekarska Praktyka...

 • Przychodnia POZ

  Poniatowa, 11-go Listopada 1 (lubelskie / powiat Poniatowa miasto)
  Telefon: 81- 8204816
  Email: panvita@o2.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Poniatowa, 11-go Listopada 1      Telefon: 81- 8204816  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Poniatowa, 11-go Listopada 1      Telefon: 81- 8204816  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Poniatowa, 11-go Listopada 1      Telefon: 81- 8204816  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Poniatowa, 11-go Listopada 1      Telefon: 81- 8204816  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Poniatowa, 11-go Listopada 1      Telefon: 81- 8204816  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Poniatowa, 11-go Listopada 1      Telefon: 81- 8204816  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ
   Poniatowa, 11-go Listopada 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ
   Poniatowa, 11-go Listopada 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Poniatowa, 11-go Listopada 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Poniatowa, 11-go Listopada 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia lekarza POZ
   Poniatowa, 11-go Listopada 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Poniatowa, 11-go Listopada 1     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia lekarza POZ
    Poniatowa, 11-go Listopada 1     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia lekarza POZ
    Poniatowa, 11-go Listopada 1     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Poniatowa, 11-go Listopada 1     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Punkt szczepień
    Poniatowa, 11-go Listopada 1     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Poradnia lekarza POZ
    Poniatowa, 11-go Listopada 1     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
    Poniatowa, 11-go Listopada 1     
 • Przychodnia POZ Jednostka już nie funkcjonuje!

  Poniatowa, Młodzieżowa 3 (lubelskie / powiat Poniatowa miasto)
  • Poradnia pediatryczna
   Poniatowa, Młodzieżowa 3     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia pediatryczna
   Poniatowa, Młodzieżowa 3     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia pediatryczna
   Poniatowa, Młodzieżowa 3     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Gabinet zabiegowy
   Poniatowa, Młodzieżowa 3     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej- rodzinnej
   Poniatowa, Młodzieżowa 3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej- rodzinnej
   Poniatowa, Młodzieżowa 3     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ
   Poniatowa, Młodzieżowa 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia POZ Jednostka już nie funkcjonuje!

  Poniatowa, Niezabitów 4 (lubelskie / powiat Poniatowa obszar wiejski)
  • Poradnia lekarza POZ
   Poniatowa, Niezabitów 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Poniatowa, Niezabitów 4     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Punkt szczepień
   Poniatowa, Niezabitów 4     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne