Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Partner"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Lecha 14 A (25-625 Kielce)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: M. Kielce
tel.: 41 34 503 40

Jednostki - NZOZ "Partner"

 • Przychodnia

  Kielce, Lecha 14 A (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 34 503 40
  • Poradnia Lekarza POZ
   Kielce, Lecha 14 A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Kielce, Lecha 14 A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Kielce, Lecha 14 A     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, Lecha 14 A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, Lecha 14 A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, Lecha 14 A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, Lecha 14 A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Kielce, Lecha 14 A     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
   Kielce, Lecha 14 A     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Kielce, Lecha 14 A     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Neonatologiczna
   Kielce, Lecha 14 A     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Kielce, Lecha 14 A     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Kielce, Lecha 14 A     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Diabetologiczna
   Kielce, Lecha 14 A     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Pracownia Fizjoterapii
   Kielce, Lecha 14 A     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży
   Kielce, Lecha 14 A      Telefon: 41 345 03 40  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Kielce, Lecha 14 A     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Kielce, Lecha 14 A     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia Cytologiczna
   Kielce, Lecha 14 A     
   Pracownie inne
  • Poradnia Neurologiczna
   Kielce, Lecha 14 A     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Kielce, Lecha 14 A     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia Kardiologiczna
   Kielce, Lecha 14 A     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Kielce, Lecha 14 A     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Kielce, Lecha 14 A     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Ambulatorium Ogólne
   Kielce, Lecha 14 A     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Kielce, Lecha 14 A     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
    Kielce, Lecha 14 A     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Stomatologiczna
    Kielce, Lecha 14 A     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pracownia Cytologiczna
    Kielce, Lecha 14 A     
    Pracownie inne
   • Poradnia Neurologiczna
    Kielce, Lecha 14 A     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego
    Kielce, Lecha 14 A     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Poradnia Kardiologiczna
    Kielce, Lecha 14 A     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Poradnia Reumatologiczna
    Kielce, Lecha 14 A     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
   • Poradnia Reumatologiczna
    Kielce, Lecha 14 A     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Ambulatorium Ogólne
    Kielce, Lecha 14 A     
    Ambulatorium ogólne
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Rehabilitacyjna
    Kielce, Lecha 14 A     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia

  Kielce, 1 Maja 196 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 345 76 48
  • Poradnia Lekarza POZ
   Kielce, 1 Maja 196     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Kielce, 1 Maja 196     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Kielce, 1 Maja 196     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, 1 Maja 196     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, 1 Maja 196     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, 1 Maja 196     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Kielce, 1 Maja 196     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Położnej Środowiskowej - Rodzinnej
   Kielce, 1 Maja 196     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Kielce, 1 Maja 196     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Kielce, 1 Maja 196     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Hepatologiczna
   Kielce, 1 Maja 196     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, 1 Maja 196     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Kielce, 1 Maja 196     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Kielce, 1 Maja 196     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Kielce, 1 Maja 196     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Kielce, 1 Maja 196     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, 1 Maja 196     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, 1 Maja 196     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Logopedyczna
   Kielce, 1 Maja 196     
   Poradnia logopedyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Neurologiczna
   Kielce, 1 Maja 196     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia Fizjoterapii
   Kielce, 1 Maja 196     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Kielce, 1 Maja 196     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
    Kielce, 1 Maja 196     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Stomatologiczna
    Kielce, 1 Maja 196     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Kielce, 1 Maja 196     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Kielce, 1 Maja 196     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
    • Szczepienia
    • Oświata i promocja zdrowia
   • Poradnia Logopedyczna
    Kielce, 1 Maja 196     
    Poradnia logopedyczna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
   • Poradnia Neurologiczna
    Kielce, 1 Maja 196     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Pracownia Fizjoterapii
    Kielce, 1 Maja 196     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia Fizjoterapii
    Kielce, 1 Maja 196     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia

  Kielce, Dewońska 19 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 369 88 97
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego
   Kielce, Dewońska 19     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Kielce, Dewońska 19     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Kielce, Dewońska 19     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, Dewońska 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, Dewońska 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, Dewońska 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc Dla Dzieci
   Kielce, Dewońska 19     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Kielce, Dewońska 19     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Kielce, Dewońska 19     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Diabetologiczna
   Kielce, Dewońska 19     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Kielce, Dewońska 19     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Kielce, Dewońska 19     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Kardiologiczna
    Kielce, Dewońska 19     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia Pulmonologiczna
    Kielce, Dewońska 19     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc