Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska "TOSZECKA" Sp. z o. o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Toszecka 18 (44-100 Gliwice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Gliwice
tel.: 32 23 12 769, 23 15 335

Jednostki - NZOZ Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz...

 • Przychodnia "TOSZECKA"

  Gliwice, ul. Toszecka 18 (śląskie / powiat M. Gliwice)
  Telefon: 32 23 12 769, 23 15 335
  Email: toszecka2@interia.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Gliwice, ul. Toszecka 18      Telefon: 32 23 12 769  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Gliwice, ul. Toszecka 18      Telefon: 32 23 12 769  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna
   Gliwice, ul. Toszecka 18      Telefon: 32 23 12 769  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Gliwice, ul. Toszecka 18      Telefon: 32 23 12 769  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet medycyny szkolnej SP Nr 7
   Gliwice, ul. Toszecka 18      Telefon: 32 23 10 714  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej Z.Sz.Ł
   Gliwice, ul. Toszecka 18      Telefon: 32 23 13 612  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej SP Nr 20
   Gliwice, ul. Toszecka 18      Telefon: 32 27 05 707  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej Z.Sz.O Nr 4
   Gliwice, ul. Toszecka 18      Telefon: 32 27 95 975  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia laryngologiczna
   Gliwice, ul. Toszecka 18      Telefon: 32 23 12 769  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Laboratorium analityczne
   Gliwice, ul. Toszecka 18      Telefon: 32 23 12 769  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet fizykoterapii
   Gliwice, ul. Toszecka 18      Telefon: 32 23 12 769  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci i dorosłych
   Gliwice, ul. Toszecka 18      Telefon: 32 23 12 769  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Gliwice, ul. Toszecka 18      Telefon: 32 23 12 769  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Gliwice, ul. Toszecka 18      Telefon: 32 23 12 769  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gliwice, ul. Toszecka 18      Telefon: 32 2312769  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Punkt szczepień
   Gliwice, ul. Toszecka 18      Telefon: 32 2312769  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Alergologia
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna
   Gliwice, ul. Toszecka 18     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Gliwice, ul. Toszecka 18     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gliwice, ul. Toszecka 18     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej SP Nr 35
   Gliwice, ul. Toszecka 18     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Poradnia neurologiczna
   Gliwice, ul. Toszecka 18     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Gliwice, ul. Toszecka 18     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia pediatryczna
    Gliwice, ul. Toszecka 18     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia stomatologiczna
    Gliwice, ul. Toszecka 18     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Gliwice, ul. Toszecka 18     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet medycyny szkolnej SP Nr 35
    Gliwice, ul. Toszecka 18     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Poradnia neurologiczna
    Gliwice, ul. Toszecka 18     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia chorób naczyń
    Gliwice, ul. Toszecka 18     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa