Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "POMOCNA DŁOŃ" s.c.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Główna 12 (26-600 Radom)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: M. Radom
tel.: 48 362-22-45
email: bodm@op.pl

Jednostki - NZOZ "POMOCNA DŁOŃ" s.c.

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "POMOCNA DŁOŃ" s.c.

  Radom, Główna 12 (mazowieckie / powiat M. Radom)
  Telefon: 48 362-22-45
  Email: bodm@op.pl
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Radom, Główna 12      Telefon: 48 362-22-45  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Radom, Główna 12      Telefon: 48 362-22-45  
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pielęgniarska opieka domowa
   Radom, Główna 12      Telefon: 48 362-22-45  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Hospicjum domowe
   Radom, Główna 12      Telefon: 48 362-22-45  
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Hospicjum domowe
   Radom, Główna 12      Telefon: 48 362-22-45  
   Hospicjum domowe dla dzieci
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Gabinet zabiegowy pielęgniarski
   Radom, Główna 12      Telefon: 48 362-22-45  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Dział ( pracownia ) fizjoterapii
   Radom, Główna 12      Telefon: 48 362-22-45  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział ( pracownia ) masażu leczniczego
   Radom, Główna 12      Telefon: 48 362-22-45  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Rehabilitacja w warunkach domowych
   Radom, Główna 12      Telefon: 48 362-22-45  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Radom, Główna 12      Telefon: 48 362-22-45  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Radom, Główna 12     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Radom, Główna 12     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne