Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnie Specjalistyczne

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Plac Kościuszki 25 (22-460 Szczebrzeszyn)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: Szczebrzeszyn miasto
tel.: 600819119