Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Maria Einhorn

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Floriana Szarego 4 (57-300 Kłodzko)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Kłodzko
tel.: 74 867-66-66

Jednostki - NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego...

 • Praktyka Lekarza Rodzinnego Maria Einhorn

  Kłodzko, Floriana Szarego 4 (dolnośląskie / powiat Kłodzko)
  Telefon: 74 8676688
  Email: kuber@o2.pl
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego
   Kłodzko, Floriana Szarego 4     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Kłodzko, Floriana Szarego 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowo - rodzinnej
   Kłodzko, Floriana Szarego 4     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet szczepień
   Kłodzko, Floriana Szarego 4     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Kłodzko, Floriana Szarego 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet EKG
   Kłodzko, Floriana Szarego 4     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet EKG
    Kłodzko, Floriana Szarego 4     
    Pracownia diagnostyki obrazowej