Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Pielęgniarek i Położnych "ESCULAP"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Warszawska 4 (26-600 Radom)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: M. Radom
tel.: 48 360-72-28

Jednostki - NZOZ Praktyka Pielęgniarek i...

 • NZOZ Praktyka Pielęgniarek i Położnych "ESCULAP"

  Radom, Warszawska 4 (mazowieckie / powiat M. Radom)
  Telefon: 48 360-72-28
  Email: esculap.radom@wp.pl
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Radom, Warszawska 4      Telefon: 48 360-72-28  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
   Radom, Warszawska 4      Telefon: 48 360-72-28  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Radom, Warszawska 4      Telefon: 48 360-72-28  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Gabinet zabiegowy
   Radom, Warszawska 4      Telefon: 48 360-72-28  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Radom, Warszawska 4      Telefon: 48 360-72-28  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Radom, Warszawska 4     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Radom, Warszawska 4     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół długoterminowej opieki domowej
    Radom, Warszawska 4     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Zespół rehabilitacji domowej
    Radom, Warszawska 4     
    Zespół rehabilitacji domowej
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna