Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PROMED" w Kielcach

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Karczówkowska 36 (25-711 Kielce)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: M. Kielce
tel.: 41 366 03 40

Jednostki - NZOZ "PROMED" w Kielcach

 • Przychodnia "BIAŁOGON"

  Kielce, Skibińskiego 4 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 345 46 21
  • Poradnia Lekarza POZ
   Kielce, Skibińskiego 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Kielce, Skibińskiego 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Kielce, Skibińskiego 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, Skibińskiego 4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Inna
   • Medycyna szkolna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Poradnia Konsultacyjno-Specjalistyczna
   Kielce, Skibińskiego 4     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Dermatologia i wenerologia
   • Neurologia
   • Okulistyka
   • Pediatria
   • Urologia
   • Alergologia
   • Choroby płuc
   • Diabetologia
   • Gastroenterologia
   • Kardiologia
   • Nefrologia
   • Reumatologia
   • Rehabilitacja medyczna
   • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Kielce, Skibińskiego 4     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Inna
    • Medycyna szkolna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Poradnia Konsultacyjno-Specjalistyczna
    Kielce, Skibińskiego 4     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Dermatologia i wenerologia
    • Neurologia
    • Okulistyka
    • Pediatria
    • Urologia
    • Alergologia
    • Choroby płuc
    • Diabetologia
    • Gastroenterologia
    • Kardiologia
    • Nefrologia
    • Reumatologia
    • Rehabilitacja medyczna
    • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
 • Przychodnia "PODKARCZÓWKA"

  Kielce, Kryształowa 2 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 366 19 61
  • Poradnia Lekarza POZ
   Kielce, Kryształowa 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Kielce, Kryształowa 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Kielce, Kryształowa 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Neurologiczna
   Kielce, Kryształowa 2     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Kielce, Kryształowa 2     
   Poradnia medycyny pracy
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
  • Poradnia Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
   Kielce, Kryształowa 2     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Kielce, Kryształowa 2     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia Okulistyczna
   Kielce, Kryształowa 2     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia Medycyny Sportowej
   Kielce, Kryształowa 2     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Pracownia Prób Wysiłkowych
   Kielce, Kryształowa 2     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna sportowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Punkt Szczepień
   Kielce, Kryształowa 2     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Kielce, Kryształowa 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Kielce, Kryształowa 2     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Kielce, Kryształowa 2     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, Kryształowa 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Inna
   • Medycyna szkolna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, Kryształowa 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Inna
   • Medycyna szkolna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, Kryształowa 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Inna
   • Medycyna szkolna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, Kryształowa 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Inna
   • Medycyna szkolna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Kielce, Kryształowa 2     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Konsultacyjno-Specjalistyczna
   Kielce, Kryształowa 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Dermatologia i wenerologia
   • Neurologia
   • Okulistyka
   • Pediatria
   • Urologia
   • Alergologia
   • Choroby płuc
   • Diabetologia
   • Gastroenterologia
   • Kardiologia
   • Nefrologia
   • Reumatologia
   • Rehabilitacja medyczna
   • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Kielce, Kryształowa 2     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Kielce, Kryształowa 2     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chorób Metabolicznych
   Kielce, Kryształowa 2     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Chorób Metabolicznych Dla dzieci
   Kielce, Kryształowa 2     
   Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Pulmonologiczna-Alergologiczna
   Kielce, Kryształowa 2     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Poradnia Wad Postawy
   Kielce, Kryształowa 2     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Alergologiczna
   Kielce, Kryształowa 2     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
    Kielce, Kryształowa 2     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Stomatologiczna
    Kielce, Kryształowa 2     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Kielce, Kryształowa 2     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Inna
    • Medycyna szkolna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Kielce, Kryształowa 2     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Inna
    • Medycyna szkolna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Kielce, Kryształowa 2     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Inna
    • Medycyna szkolna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Kielce, Kryształowa 2     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Inna
    • Medycyna szkolna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego
    Kielce, Kryształowa 2     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Konsultacyjno-Specjalistyczna
    Kielce, Kryształowa 2     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Dermatologia i wenerologia
    • Neurologia
    • Okulistyka
    • Pediatria
    • Urologia
    • Alergologia
    • Choroby płuc
    • Diabetologia
    • Gastroenterologia
    • Kardiologia
    • Nefrologia
    • Reumatologia
    • Rehabilitacja medyczna
    • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Rehabilitacyjna
    Kielce, Kryształowa 2     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia Fizjoterapii
    Kielce, Kryształowa 2     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Chorób Metabolicznych
    Kielce, Kryształowa 2     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Chorób Metabolicznych Dla dzieci
    Kielce, Kryształowa 2     
    Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Pulmonologiczna-Alergologiczna
    Kielce, Kryształowa 2     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
    • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
    • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   • Poradnia Wad Postawy
    Kielce, Kryształowa 2     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Alergologiczna
    Kielce, Kryształowa 2     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
 • Przychodnia "KARCZÓWKOWSKA"

  Kielce, Karczówkowska 36 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 366 01 94
  • Poradnia Lekarza POZ
   Kielce, Karczówkowska 36     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Kielce, Karczówkowska 36     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna sądowa
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Kielce, Karczówkowska 36     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Kielce, Karczówkowska 36     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Kielce, Karczówkowska 36     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Kielce, Karczówkowska 36     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Pracownia USG
   Kielce, Karczówkowska 36     
   Pracownia USG
   • USG - Medycyna rodzinna
   • USG - Pediatria
   • USG - Choroby wewnętrzne
  • Punkt Szczepień
   Kielce, Karczówkowska 36     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Kielce, Karczówkowska 36     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Chorób Metabolicznych
   Kielce, Karczówkowska 36     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Kielce, Karczówkowska 36     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Ośrodek Medycyny Podróży
   Kielce, Karczówkowska 36     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   • Szczepienia - Epidemiologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Immunologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Kielce, Karczówkowska 36     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Kielce, Karczówkowska 36     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia Bakteriologiczna
   Kielce, Karczówkowska 36     
   Pracownie inne
  • Gabinet Medycyny Szkonej
   Kielce, Karczówkowska 36     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Inna
   • Medycyna szkolna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, Karczówkowska 36     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Inna
   • Medycyna szkolna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, Karczówkowska 36     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Inna
   • Medycyna szkolna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Kielce, Karczówkowska 36     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Chorób Metabolicznych
   Kielce, Karczówkowska 36     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Diabetologia
   • Endokrynologia
   • Geriatria
   • Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Genetyka kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, Karczówkowska 36     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
    Kielce, Karczówkowska 36     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Stomatologiczna
    Kielce, Karczówkowska 36     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pracownia Bakteriologiczna
    Kielce, Karczówkowska 36     
    Pracownie inne
   • Gabinet Medycyny Szkonej
    Kielce, Karczówkowska 36     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Inna
    • Medycyna szkolna
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Kielce, Karczówkowska 36     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Inna
    • Medycyna szkolna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Kielce, Karczówkowska 36     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Inna
    • Medycyna szkolna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego
    Kielce, Karczówkowska 36     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Chorób Metabolicznych
    Kielce, Karczówkowska 36     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Diabetologia
    • Endokrynologia
    • Geriatria
    • Reumatologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie w domu pacjenta - Genetyka kliniczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Kielce, Karczówkowska 36     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia "ZAPIECEK"

  Kielce, Piekoszowska 126 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 517741789
  • Poradnia Lekarza POZ
   Kielce, Piekoszowska 126     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla Dzieci
   Kielce, Piekoszowska 126     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Kielce, Piekoszowska 126     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Kielce, Piekoszowska 126     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Kielce, Piekoszowska 126     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Psychologiczna
   Kielce, Piekoszowska 126     
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Kielce, Piekoszowska 126     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Logopedyczna
   Kielce, Piekoszowska 126     
   Poradnia logopedyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
  • Ośrodek Medycyny Podróży
   Kielce, Piekoszowska 126     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   • Szczepienia - Epidemiologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Immunologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Dyżurująca
   Kielce, Piekoszowska 126     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Dyżurująca
    Kielce, Piekoszowska 126     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria