Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PROMYK" s.c. Aldona Śmietanka, Krzysztof Śmietanka

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Zagajnikowa 3 (97-200 Tomaszów Mazowiecki)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Tomaszów Mazowiecki
tel.: 44 72 42 025, 44 72 47 304

Jednostki - NZOZ "PROMYK" s.c. Aldona Śmietanka,...

 • przychodnia

  Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  Telefon: 44 72 42 025, 44 72 47 304
  Email: nzozpromyk@neostrada.pl
  • poradnia lekarzy poz
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3      Telefon: 44 72 42 025, 44 72 47 304  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • poradnia pielęgniarki środowiskowej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3      Telefon: 44 72 42 025, 44 72 47 304  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • poradnia neurologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3      Telefon: 44 72 42 025, 44 72 47 304  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia pulmonologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3      Telefon: 44 72 42 025, 44 72 47 304  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • poradnia kardiologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3      Telefon: 44 72 42 025, 44 72 47 304  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia alergologiczna dla dzieci
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3      Telefon: 44 72 42 025, 44 72 47 304  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • poradnia medycyny pracy
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3      Telefon: 44 72 42 025, 44 72 47 304  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • gabinet zabiegowy
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3      Telefon: 44 72 42 025, 44 72 47 304  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3      Telefon: 44 72 42 025, 44 72 47 304  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • poradnia położnej środowiskowej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3      Telefon: 44 72 42 025, 44 72 47 304  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3      Telefon: 44 7245 515  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3      Telefon: 44 72 44 336  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny szkolnej w Gimnazjum Nr 7
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3      Telefon: 44 72 44 380  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3      Telefon: 44 72 42 025, 44 72 47 304  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia medycyny szkolnej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • poradnia stomatologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • poradnia logopedyczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • poradnia chirurgiczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • poradnia psychologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • poradnia okulistyczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Okulistyka
  • poradnia laryngologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia oprtopedyczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia rehabilitacyjna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia pielęgniarki środowiskowej w środowisku nauczania i wychowania
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia medycyny szkolnej
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • poradnia stomatologiczna
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • poradnia logopedyczna
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • poradnia chirurgiczna
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • poradnia psychologiczna
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • poradnia okulistyczna
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Okulistyka
   • poradnia laryngologiczna
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • poradnia oprtopedyczna
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • poradnia rehabilitacyjna
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • poradnia pielęgniarki środowiskowej w środowisku nauczania i wychowania
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Zagajnikowa 3     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
 • fizoterapia

  Tomaszów Mazowiecki, ul. Jałowcowa 13 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  Telefon: 44 72 42 423
  Email: nzozpromyk@neostrada.pl
  • Gabinet fizjoterapii
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jałowcowa 13      Telefon: 44 72 42 423  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jałowcowa 13      Telefon: 44 72 42 423  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jałowcowa 13      Telefon: 44 72 42 423  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) kinezyterapii
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jałowcowa 13      Telefon: 44 72 42 423  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna