Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Gołębiów

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: I. Paderewskiego 6 (26-600 Radom)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: M. Radom
tel.: 48 36-463-71

Jednostki - NZOZ Przychodnia Gołębiów

 • NZOZ Przychodnia Gołębiów

  Radom, I. Paderewskiego 6 (mazowieckie / powiat M. Radom)
  Telefon: 48 36-463-71
  Email: w.pacholicki@nzoz.radom.pl
  Witryna: www.nzoz.radom.pl
  • Gabinet lekarza POZ
   Radom, I. Paderewskiego 6      Telefon: 48 36-463-71  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Radom, I. Paderewskiego 6      Telefon: 48 36-463-71  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
   Radom, I. Paderewskiego 6      Telefon: 48 36-463-71  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia medycyny pracy
   Radom, I. Paderewskiego 6      Telefon: 48 36-463-71  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia pediatryczna
   Radom, I. Paderewskiego 6      Telefon: 48 36-463-71  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Radom, I. Paderewskiego 6      Telefon: 48 36-463-71  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Radom, I. Paderewskiego 6      Telefon: 48 36-463-71  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Radom, I. Paderewskiego 6      Telefon: 48 36-463-71  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Poradnia promocji zdrowia
   Radom, I. Paderewskiego 6      Telefon: 48 36-463-71  
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Radom, I. Paderewskiego 6      Telefon: 48 36-463-71  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Radom, I. Paderewskiego 6      Telefon: 48 36-463-71  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Radom, I. Paderewskiego 6      Telefon: 48 36-463-71  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Pediatria
   • Badania laboratoryjne - Diabetologia
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Badania laboratoryjne - Psychiatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Radom, I. Paderewskiego 6      Telefon: 48 36-463-71  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Radom, I. Paderewskiego 6     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Poradnia kardiologiczna /konsultacje/
   Radom, I. Paderewskiego 6     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Szkoła rodzenia
   Radom, I. Paderewskiego 6     
   Szkoła rodzenia
   • Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ortopedyczna/konsultacje/
   Radom, I. Paderewskiego 6     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Radom, I. Paderewskiego 6     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Radom, I. Paderewskiego 6     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Radom, I. Paderewskiego 6     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
    • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Poradnia kardiologiczna /konsultacje/
    Radom, I. Paderewskiego 6     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Szkoła rodzenia
    Radom, I. Paderewskiego 6     
    Szkoła rodzenia
    • Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia ortopedyczna/konsultacje/
    Radom, I. Paderewskiego 6     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
    Radom, I. Paderewskiego 6     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia leczenia uzależnień
    Radom, I. Paderewskiego 6     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria