Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Lekarska" S. C. w Rudzie Śląskiej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Wawelska 7 (41-700 Ruda Śląska)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Ruda Śląska
tel.: 32 24 82 464

Jednostki - NZOZ "Przychodnia Lekarska" S. C. w...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Lekarska" s. c. w Rudzie Śląskiej

  Ruda Śląska, ul. Wawelska 7 (śląskie / powiat M. Ruda Śląska)
  Telefon: 32 2482464
  Email: nzoz@poczta.ck.gliwice.pl
  • Poradnia stomatologiczna
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7      Telefon: 32 34 07 007  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia ginekologiczna
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7      Telefon: 32 24 32 367  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7      Telefon: 32 24 82 464  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia rehabilitacyjna dla dorosłych
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7      Telefon: 32 24 32 234  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia wad postawy
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7      Telefon: 32 24 32 234  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia lekarza POZ dla dorosłych
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7      Telefon: 32 24 82 464  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7      Telefon: 32 24 84 091  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej - RTG
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7      Telefon: 32 24 82 464  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki obrazowej - USG
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7      Telefon: 32 24 82 464  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia neurologiczna
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7      Telefon: 32 24 82 464  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7      Telefon: 32 24 82 464  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7      Telefon: 32 24 84 091  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7      Telefon: 32 24 32 234  
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet rehabilitacyjny dla dzieci i dorosłych
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7      Telefon: 32 24 32 234  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7      Telefon: 32 24 82 464  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7      Telefon: 32 24 81 964  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7      Telefon: 32 24 82 464  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7      Telefon: 32 24 82 464  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Punkt szczepień dla dorosłych
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7      Telefon: 32 24 82 464  
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień dla dzieci
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7      Telefon: 32 24 81 964  
   Punkt szczepień dla dzieci
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy dla dorosłych
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7      Telefon: 32 24 82 464  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy dla dzieci
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7      Telefon: 32 24 81 964  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci zdrowych i chorych
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7      Telefon: 32 24 81 964  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiału diagnostycznego
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7      Telefon: 32 24 82 464  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia okulistyczna dla dorosłych
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7      Telefon: 32 24 81 964  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia diabetologiczna
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7      Telefon: 32 24 82 464  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7      Telefon: 32 24 82 464  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci i dorosłych
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7      Telefon: 32 24 82 464  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7      Telefon: 32 24 32 234  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7      Telefon: 32 24 81 964  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7      Telefon: 32 24 82 464  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7      Telefon: 32 24 82 464  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia chorób tarczycy
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia chirurgiczna
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia hematologiczna dla dzieci i dorosłych
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia leczenia nerwic
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Stacjonarny Ośrodek Rehabilitacyjny
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia okulistyczna
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Reumatologiczna
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Hematologiczna
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Chorób Wątroby
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Onkologiczna
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Nefrologiczna
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Metaboliczna
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Chorób Sutka
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Ruda Śląska, ul. Wawelska 7     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chorób tarczycy
    Ruda Śląska, ul. Wawelska 7     
    Poradnia chorób tarczycy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia chirurgiczna
    Ruda Śląska, ul. Wawelska 7     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia hematologiczna dla dzieci i dorosłych
    Ruda Śląska, ul. Wawelska 7     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Poradnia leczenia nerwic
    Ruda Śląska, ul. Wawelska 7     
    Poradnia leczenia nerwic
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia kardiologiczna
    Ruda Śląska, ul. Wawelska 7     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Stacjonarny Ośrodek Rehabilitacyjny
    Ruda Śląska, ul. Wawelska 7     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia okulistyczna
    Ruda Śląska, ul. Wawelska 7     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Reumatologiczna
    Ruda Śląska, ul. Wawelska 7     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia Hematologiczna
    Ruda Śląska, ul. Wawelska 7     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Poradnia Chorób Wątroby
    Ruda Śląska, ul. Wawelska 7     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia Onkologiczna
    Ruda Śląska, ul. Wawelska 7     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia Nefrologiczna
    Ruda Śląska, ul. Wawelska 7     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia Metaboliczna
    Ruda Śląska, ul. Wawelska 7     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Chorób Sutka
    Ruda Śląska, ul. Wawelska 7     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Ruda Śląska, ul. Wawelska 7     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży