Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "SANUS" Sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Wolności 182 (41-800 Zabrze)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Zabrze
tel.: 32 27 13 261; 32 27 13 262

Jednostki - NZOZ Przychodnia Lekarska "SANUS" Sp....

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "SANUS"

  Zabrze, ul. Wolności 182 (śląskie / powiat M. Zabrze)
  Telefon: 32 27 13 261; 32 27 13 262
  Email: sanus@bignet.zabrze.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Zabrze, ul. Wolności 182      Telefon: 32 27 13 261; 32 27 13 262  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Zabrze, ul. Wolności 182      Telefon: 32 27 13 261; 32 27 13 262  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Zabrze, ul. Wolności 182      Telefon: 32 27 13 261; 32 27 13 262  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Szkoła rodzenia
   Zabrze, ul. Wolności 182      Telefon: 32 27 13 261; 32 27 13 262  
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ogólna POZ dla dzieci zdrowych i chorych
   Zabrze, ul. Wolności 182      Telefon: 32 27 13 261; 32 27 13 262  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej POZ
   Zabrze, ul. Wolności 182      Telefon: 32 27 13 261; 32 27 13 262  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Gabinet położnej środowiskowej POZ
   Zabrze, ul. Wolności 182      Telefon: 32 27 13 261; 32 27 13 262  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Punkt poboru materiału do badań
   Zabrze, ul. Wolności 182      Telefon: 32 27 13 261; 32 27 13 262  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet szczepień
   Zabrze, ul. Wolności 182      Telefon: 32 27 13 261; 32 27 13 262  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni lekarza POZ
   Zabrze, ul. Wolności 182      Telefon: 32 27 13 261; 32 27 13 262  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG i EKG
   Zabrze, ul. Wolności 182      Telefon: 32 27 13 261; 32 27 13 262  
   Pracownia USG
   • USG - Medycyna rodzinna
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni ginekologiczno-położniczej
   Zabrze, ul. Wolności 182      Telefon: 32 27 13 261; 32 27 13 262  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni ogólnej POZ dla dzieci zdrowych i chorych
   Zabrze, ul. Wolności 182      Telefon: 32 27 13 261; 32 27 13 262  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
  • Poradnia kardiologiczna
   Zabrze, ul. Wolności 182      Telefon: 32 27 13 261; 32 27 13 262  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Zabrze, ul. Wolności 182      Telefon: 32 27 13 261; 32 27 13 262  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Zabrze, ul. Wolności 182      Telefon: 32 27 13 261; 32 27 13 262  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Zabrze, ul. Wolności 182      Telefon: 32 27 13 261; 32 27 13 262  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni neurologicznej
   Zabrze, ul. Wolności 182      Telefon: 32 27 13 261; 32 27 13 262  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Zabrze, ul. Wolności 182     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia stomatologiczna
    Zabrze, ul. Wolności 182     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją