Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Przychodnia Lekarska Zdrowie "

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Korczaka 5 (95-040 Koluszki)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Koluszki miasto
tel.: 44 71 40 800

Jednostki - NZOZ " Przychodnia Lekarska Zdrowie "

 • przychodnia

  Koluszki, ul. Korczaka 5 (łódzkie / powiat Koluszki miasto)
  Telefon: 44 71 40 800
  Email: p.l.zdrowie@wprost.pl
  • poradnia laryngologiczna
   Koluszki, ul. Korczaka 5     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia psychiatryczna
   Koluszki, ul. Korczaka 5     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • poradnia dermatologiczna
   Koluszki, ul. Korczaka 5     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • poradnia rehabilitacyjna
   Koluszki, ul. Korczaka 5     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Koluszki, ul. Korczaka 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • poradnia ginekologiczna
   Koluszki, ul. Korczaka 5     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia urologiczna
   Koluszki, ul. Korczaka 5     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • punkt szczepień
   Koluszki, ul. Korczaka 5     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Koluszki, ul. Korczaka 5     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Koluszki, ul. Korczaka 5     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia diabetologiczna
   Koluszki, ul. Korczaka 5     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo diabetologiczne
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Koluszki, ul. Korczaka 5     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Koluszki, ul. Korczaka 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Koluszki, ul. Korczaka 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby wewnętrzne
  • Fizjoterapia domowa
   Koluszki, ul. Korczaka 5     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Koluszki, ul. Korczaka 5     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • poradnia pediatryczna
   Koluszki, ul. Korczaka 5     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • poradnia internistyczna
   Koluszki, ul. Korczaka 5     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • poradnia kardiologiczna
   Koluszki, ul. Korczaka 5     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia neurologiczna
   Koluszki, ul. Korczaka 5     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia okulistyczna
   Koluszki, ul. Korczaka 5     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • poradnia chirurgiczna
   Koluszki, ul. Korczaka 5     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • poradnia otropedyczna
   Koluszki, ul. Korczaka 5     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia psychologiczna
   Koluszki, ul. Korczaka 5     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • gabinet internistyczny
   Koluszki, ul. Korczaka 5     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Koluszki, ul. Korczaka 5     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Koluszki, ul. Korczaka 5     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Koluszki, ul. Korczaka 5     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia pediatryczna
    Koluszki, ul. Korczaka 5     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • poradnia internistyczna
    Koluszki, ul. Korczaka 5     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • poradnia kardiologiczna
    Koluszki, ul. Korczaka 5     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • poradnia neurologiczna
    Koluszki, ul. Korczaka 5     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • poradnia okulistyczna
    Koluszki, ul. Korczaka 5     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • poradnia chirurgiczna
    Koluszki, ul. Korczaka 5     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • poradnia otropedyczna
    Koluszki, ul. Korczaka 5     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • poradnia psychologiczna
    Koluszki, ul. Korczaka 5     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • gabinet internistyczny
    Koluszki, ul. Korczaka 5     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Koluszki, ul. Korczaka 5     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia endokrynologiczna
    Koluszki, ul. Korczaka 5     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
    Koluszki, ul. Korczaka 5     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
 • poradnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Koluszki, Staszica 34 (łódzkie / powiat Koluszki miasto)