Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska-Zdrowie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Drzymały 19/21 (05-800 Pruszków)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Pruszków
tel.: 22 728-63-80

Jednostki - NZOZ Przychodnia Lekarska-Zdrowie

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Lekarska-Zdrowie"

  Pruszków, Drzymały 19/21 (mazowieckie / powiat Pruszków)
  Telefon: 22 728-63-80
  Email: zdrowienzoz@poczta.onet.pl
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Pruszków, Drzymały 19/21     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna
   Pruszków, Drzymały 19/21     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia neurologiczna (konsultacje)
   Pruszków, Drzymały 19/21     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia neurologiczna (konsultacje)
   Pruszków, Drzymały 19/21     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia ortopedyczna (konsultacje)
   Pruszków, Drzymały 19/21     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ortopedyczna (konsultacje)
   Pruszków, Drzymały 19/21     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologiczna (konsultacje)
   Pruszków, Drzymały 19/21     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna (konsultacje)
   Pruszków, Drzymały 19/21     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia kardiologiczna (konsultacje)
   Pruszków, Drzymały 19/21     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Pruszków, Drzymały 19/21     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia leczenia zeza
   Pruszków, Drzymały 19/21     
   Poradnia leczenia zeza dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna (konsultacje)
   Pruszków, Drzymały 19/21     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Pruszków, Drzymały 19/21     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej (bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym)
   Pruszków, Drzymały 19/21     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej (bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym)
   Pruszków, Drzymały 19/21     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia stomatologiczna
   Pruszków, Drzymały 19/21     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ginekologiczna (konsultacje)
   Pruszków, Drzymały 19/21     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia lekarza POZ
   Pruszków, Drzymały 19/21     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna transportu
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pruszków, Drzymały 19/21     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno zbiegowy
   Pruszków, Drzymały 19/21     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pruszków, Drzymały 19/21      Telefon: 22 728-63-80  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Pruszków, Drzymały 19/21     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia diagnostyki obrazowej
    Pruszków, Drzymały 19/21     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa