Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarsko-Pielęgniarska "COR-VITA"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Osiedlowa 9 (26-600 Radom)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: M. Radom
tel.: 48 360 31 35
email: bodm@op.pl

Jednostki - NZOZ Przychodnia...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarsko-Pielęgniarska "COR-VITA"

  Radom, ul. Osiedlowa 9 (mazowieckie / powiat M. Radom)
  Telefon: 48 360 31 35
  Email: bodm@op.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Radom, ul. Osiedlowa 9      Telefon: 48 360 31 35  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej POZ /środowiskowej-rodzinnej/
   Radom, ul. Osiedlowa 9      Telefon: 48 360 31 35  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia pielęgniarki POZ /środowiskowej-rodzinnej/
   Radom, ul. Osiedlowa 9      Telefon: 48 360 31 35  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Radom, ul. Osiedlowa 9      Telefon: 48 360 31 35  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diabetologia
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Radom, ul. Osiedlowa 9      Telefon: 48 360 31 35  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia kardiologiczna
   Radom, ul. Osiedlowa 9      Telefon: 48 360 31 35  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
  • Poradnia kardiochirurgiczna
   Radom, ul. Osiedlowa 9      Telefon: 48 360 31 35  
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiochirurgia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Radom, ul. Osiedlowa 9      Telefon: 48 360 31 35  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiochirurgia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Radom, ul. Osiedlowa 9     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Radom, ul. Osiedlowa 9     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Radom, ul. Osiedlowa 9     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    Radom, ul. Osiedlowa 9     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna