Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Morena"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Jaśkowa Dolina 105 (80-286 Gdańsk)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: M. Gdańsk
tel.: 58 34 07 230

Jednostki - NZOZ "Przychodnia Morena"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Morena"

  Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105 (pomorskie / powiat M. Gdańsk)
  Telefon: 58 34 07 230
  Email: nzozmorena@nzozmorena.pl
  Witryna: www.nzozmorena.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia wenerologiczna
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby płuc
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby płuc
  • Poradnia pulmonologiczna
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia pulmonologiczna dla dzieci
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia pediatryczna
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • Szkoła rodzenia
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Szkoła rodzenia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia osteoporozy
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • Poradnia preluksacyjna
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia nerwic
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ortodontyczna
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia audiometryczna
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia spirometryczna
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby płuc
  • Pracownia krioterapii
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Inne - Dermatologia i wenerologia
  • Pracownia EKG
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia geriatryczna
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia logopedyczna
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia proktologiczna
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia leczenia środowiskowego-domowego w poradni zdrowia psychicznego
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Pracownia elektroencefalograficzna
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Neurologia
  • Pracownia badań przewodnictwa nerwowo-mięśniowego
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Neurologia
  • Pracownia echokardiograficzna
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia badań holterowskich
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia badań doplerowskich z kolorowym obrazowaniem przepływów
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Pracownia USG
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia laktacyjna
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia laktacyjna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Zdrowie publiczne
  • Poradnia chorób naczyń
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia leczenia otyłości
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Pracownia prób wysiłkowych
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Ambulatorium ogólne
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Zdrowie publiczne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Zdrowie publiczne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Zdrowie publiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Zdrowie publiczne
  • Ambulatorium pediatryczne
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pediatria
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Zespół transportu sanitarnego
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 3407230  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Punkt szczepień
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 3407230  
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
  • Poradnia promocji zdrowia
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 3407230  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia antynikotynowa
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 3407230  
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Pracownia densytometryczna
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 3407230  
   Pracownia densytometryczna
   • Inne - Reumatologia
  • Pracownia badań psychotechnicznych
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105      Telefon: 58 34 07 230  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergii oddechowych
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
   Poradnia alergii oddechowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia alergii oddechowych dla dzieci
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
   Poradnia alergii oddechowych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia ftyzjatryczna
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
   Poradnia ftyzjatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Szczepienia - Choroby płuc
  • Poradnia ftyzjatryczna dla dzieci
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
   Poradnia ftyzjatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Szczepienia - Choroby płuc
  • Poradnia ginekologiczna
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia leczenia jaskry
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia promocji zdrowia
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia cytologiczna
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia leczenia nadciśnienia
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia chirurgii ręki
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
   Poradnia chirurgii ręki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Ambulatorium chirurgiczne
   Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia alergologiczna dla dzieci
    Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
    Poradnia alergologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia alergii oddechowych
    Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
    Poradnia alergii oddechowych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia alergii oddechowych dla dzieci
    Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
    Poradnia alergii oddechowych dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia ftyzjatryczna
    Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
    Poradnia ftyzjatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Szczepienia - Choroby płuc
   • Poradnia ftyzjatryczna dla dzieci
    Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
    Poradnia ftyzjatryczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Szczepienia - Choroby płuc
   • Poradnia ginekologiczna
    Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia leczenia jaskry
    Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
    Poradnia leczenia jaskry
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
    Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
    Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Poradnia promocji zdrowia
    Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
    Poradnia promocji zdrowia psychicznego
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
    Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pracownia cytologiczna
    Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
    Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
    Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
    Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Poradnia leczenia nadciśnienia
    Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia chirurgii ręki
    Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
    Poradnia chirurgii ręki
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
    Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Ambulatorium chirurgiczne
    Gdańsk, Jaśkowa Dolina 105     
    Ambulatorium chirurgiczne
    • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Chirurgia ogólna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna