NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA ZDROWIA "MIJACZÓW"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Marszałka Piłsudskiego 33 (42-300 Myszków)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Myszków
tel.: 34 3138704

Jednostki - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI...

 • Przychodnia Zdrowia "Mijaczów"

  Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33 (śląskie / powiat Myszków)
  Telefon: 34 3138704
  Email: b.jakubiec@interia.pl
  • Poradnia medycyny rodzinnej lekarza POZ
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia alergologiczna
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia urologiczna
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia neonatologiczna
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia preluksacyjna
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia reumatologiczna
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia kardiologiczna
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia logopedyczna
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia geriatryczna
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia psychiatryczna
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia medycyny pracy
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia psychologiczna
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychologia kliniczna
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia proktologiczna
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia wad postawy
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Pracownia fizjoterapii
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Medycyna szkolna
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Punkt wczesnej interwencji dziecka
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla dzieci
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Punkt szczepień
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Myszków, ul. Marszałka Piłsudskiego 33      Telefon: 34 3138704  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia