Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PULS s.c.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Marii Konopnickiej 10 (99-100 Łęczyca)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łęczyca
tel.: 24 721 50 11; 601 376 742

Jednostki - NZOZ PULS s.c.

 • Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej

  Łęczyca, Marii Konopnickiej 10 (łódzkie / powiat Łęczyca)
  Telefon: 24 721 50 11; 601 376 742
  Email: khopaluk@wp.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Łęczyca, Marii Konopnickiej 10      Telefon: 24 721 50 11  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Łęczyca, Marii Konopnickiej 10     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Łęczyca, Marii Konopnickiej 10      Telefon: 24 72 15 011; 61 13 76 742  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Łęczyca, Marii Konopnickiej 10      Telefon: 24 72 15 011  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo epidemiologiczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo epidemiologiczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo epidemiologiczne
  • Punkt szczepień
   Łęczyca, Marii Konopnickiej 10      Telefon: 24 72 15 011  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Łęczyca, Marii Konopnickiej 10      Telefon: 24 72 15 011  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Łęczyca, Marii Konopnickiej 10      Telefon: 24 72 15 011  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
 • Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

  Łęczyca, Marii Konopnickiej 10 (łódzkie / powiat Łęczyca)
  Telefon: 24 72 15 011; 601 376 742
  Email: khopaluk@wp.pl
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Łęczyca, Marii Konopnickiej 10     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna
   Łęczyca, Marii Konopnickiej 10     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Łęczyca, Marii Konopnickiej 10     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Łęczyca, Marii Konopnickiej 10     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia alergologiczna
   Łęczyca, Marii Konopnickiej 10     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Łęczyca, Marii Konopnickiej 10     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Łęczyca, Marii Konopnickiej 10     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Łęczyca, Marii Konopnickiej 10     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Łęczyca, Marii Konopnickiej 10     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia urologiczna
   Łęczyca, Marii Konopnickiej 10     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Łęczyca, Marii Konopnickiej 10     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia fizjoterapii
   Łęczyca, Marii Konopnickiej 10      Telefon: 24 7215011  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Pracownia fizykoterapii
   Łęczyca, Marii Konopnickiej 10      Telefon: 24 7215011  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Pracownia kinezyterapii
   Łęczyca, Marii Konopnickiej 10      Telefon: 24 7215011  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Łęczyca, Marii Konopnickiej 10      Telefon: 24 7215011  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Pracownia hydroterapii
   Łęczyca, Marii Konopnickiej 10      Telefon: 24 7215011  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Pracownia krioterapii
   Łęczyca, Marii Konopnickiej 10      Telefon: 24 7215011  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna