NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SAN-MED" S.C.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: UL. PRZYSZŁOŚĆ 18 (09-210 Drobin)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Drobin miasto
tel.: 24 260-10-21;24 260-11-21

Jednostki - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SAN-MED" s.c.

  Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18 (mazowieckie / powiat Drobin miasto)
  Telefon: 24 260-10-21;24 260-11-21
  Email: sanmed@autograf.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18      Telefon: 24 260-10-21;24 260-11-21  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna
   Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18      Telefon: 24 260-10-21;24 260-11-21  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18      Telefon: 24 260-10-21  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18      Telefon: 24 2603020  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18      Telefon: 24 260-11-21  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18      Telefon: 24 260-10-21  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Punkt szczepień
   Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18      Telefon: 24 260-10-21; 24 260-11-21  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18      Telefon: 24 260-10-21;24 260-11-21  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Rentgenodiagnostyka - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Rentgenodiagnostyka - Stomatologia dziecięca
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Stomatologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia stomatologiczna
   Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18      Telefon: 24 260-11-51  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Rentgenodiagnostyka - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Rentgenodiagnostyka - Stomatologia dziecięca
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Stomatologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet rehabilitacji
   Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18      Telefon: 24 260-12-08  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Hospicjum domowe
   Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18      Telefon: 24 260-10-21;24 260-11-21  
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18      Telefon: 24 260-10-21;24 260-11-21  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18      Telefon: 24 260-10-21;24 260-11-21  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18      Telefon: 24 260-10-21;24 260-11-21  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
  • Zespół opieki hospicyjnej domowej dla dzieci
   Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18     
   Hospicjum domowe dla dzieci
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
  • Zespół długoterminowej opieki pielęgniarskiej
   Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
  • Poradnia neurologiczna
   Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Badania laboratoryjne - Neurologia
   • Tomografia komputerowa - Neurologia
   • Rezonans magnetyczny - Neurologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Badania laboratoryjne - Reumatologia
   • USG - Reumatologia
   • Tomografia komputerowa - Reumatologia
   • Rentgenodiagnostyka - Reumatologia
   • Rezonans magnetyczny - Reumatologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • Poradnia okulistyczna
   Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Okulistyka
   • Okulary i pozostałe produkty optyczne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Badania laboratoryjne - Otorynolaryngologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Badania laboratoryjne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • Poradnia okulistyczna
   Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Okulistyka
   • Okulary i pozostałe produkty optyczne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia urologiczna
   Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Badania laboratoryjne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół długoterminowej opieki domowej
    Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Badania laboratoryjne - Medycyna paliatywna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Zespół opieki hospicyjnej domowej dla dzieci
    Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18     
    Hospicjum domowe dla dzieci
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Badania laboratoryjne - Medycyna paliatywna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Zespół długoterminowej opieki pielęgniarskiej
    Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Badania laboratoryjne - Medycyna paliatywna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
   • Poradnia neurologiczna
    Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Badania laboratoryjne - Neurologia
    • Tomografia komputerowa - Neurologia
    • Rezonans magnetyczny - Neurologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
    • Badania laboratoryjne - Reumatologia
    • USG - Reumatologia
    • Tomografia komputerowa - Reumatologia
    • Rentgenodiagnostyka - Reumatologia
    • Rezonans magnetyczny - Reumatologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Reumatologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
   • Poradnia okulistyczna
    Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Okulistyka
    • Okulary i pozostałe produkty optyczne - Okulistyka
    • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Badania laboratoryjne - Otorynolaryngologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Otorynolaryngologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Poradnia urologiczna
    Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
    • Badania laboratoryjne - Urologia
    • USG - Urologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Urologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
   • Poradnia okulistyczna
    Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18     
    Poradnia okulistyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Okulistyka
    • Okulary i pozostałe produkty optyczne - Okulistyka
    • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Poradnia urologiczna
    Drobin, UL. PRZYSZŁOŚĆ 18     
    Poradnia urologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
    • Badania laboratoryjne - Urologia
    • USG - Urologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Urologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
 • Filia nr 1 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SAN-MED"s.c.

  Łęg Probostwo,  (mazowieckie / powiat Drobin obszar wiejski)
  Telefon: 24 260-32-66
  Email: sanmed@autograf.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Łęg Probostwo,       Telefon: 24 260-32-66  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łęg Probostwo,       Telefon: 24 260-32-66  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Łęg Probostwo,       Telefon: 24 2603266  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Łęg Probostwo,       Telefon: 24 260-32-66  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Łęg Probostwo,      
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
  • Zespół opieki hospicyjnej domowej
   Łęg Probostwo,      
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
  • Zespół opieki hospicyjnej domowej dla dzieci
   Łęg Probostwo,      
   Hospicjum domowe dla dzieci
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
  • Zespół długoterminowej opieki pielęgniarskiej
   Łęg Probostwo,      
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
   Łęg Probostwo,      
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół długoterminowej opieki domowej
    Łęg Probostwo,      
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Badania laboratoryjne - Medycyna paliatywna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Zespół opieki hospicyjnej domowej
    Łęg Probostwo,      
    Hospicjum domowe
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Badania laboratoryjne - Medycyna paliatywna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Zespół opieki hospicyjnej domowej dla dzieci
    Łęg Probostwo,      
    Hospicjum domowe dla dzieci
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Badania laboratoryjne - Medycyna paliatywna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Zespół długoterminowej opieki pielęgniarskiej
    Łęg Probostwo,      
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Badania laboratoryjne - Medycyna paliatywna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
   • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
    Łęg Probostwo,      
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna