Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe "Nauczyciel" Związku Nauczycielstwa Polskiego ZG

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: Połoniny 14 (34-460 Szczawnica)
wojewodztwo: małopolskie
tel.: 18 26 22 467

Jednostki - NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe...

 • NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe "Nauczyciel" Związku Nauczycielstwa Polskiego ZG

  Szczawnica, Połoniny 14 (małopolskie)
  Telefon: 18 26 22 467
  Email: znp@szczawnicanauczyciel.pl
  Witryna: szczawnicanauczyciel.pl
  • Gabinet lekarski
   Szczawnica, Połoniny 14      Telefon: 18 26 22 467  
   Poradnia uzdrowiskowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Gabinet pielęgniarki
   Szczawnica, Połoniny 14      Telefon: 18 26 22 467  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Pracownia fizjoterapii
   Szczawnica, Połoniny 14      Telefon: 18 26 22 467  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • Pracownia fizykoterapii
   Szczawnica, Połoniny 14      Telefon: 18 26 22 467  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • Pracownia kinezyterapii
   Szczawnica, Połoniny 14      Telefon: 18 26 22 467  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • Pracownia balneoterapii
   Szczawnica, Połoniny 14      Telefon: 18 26 22 467  
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • Dział hydroterapii
   Szczawnica, Połoniny 14      Telefon: 18 26 22 467  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • Dział masażu leczniczego
   Szczawnica, Połoniny 14      Telefon: 18 26 22 467  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • Sanatorium Uzdrowiskowe
   Szczawnica, Połoniny 14      Telefon: 18 26 22 467  
   Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby płuc
   • Rehabilitacja stacjonarna - Diabetologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Endokrynologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Reumatologia
  • Gabinety zabiegowe
   Szczawnica, Połoniny 14     
   Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinety rehabilitacji narządu ruchu
   Szczawnica, Połoniny 14     
   Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinety zabiegowe
    Szczawnica, Połoniny 14     
    Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Gabinety rehabilitacji narządu ruchu
    Szczawnica, Połoniny 14     
    Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna