Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SANMED" Sp. z o.o.

adres: Tatrzańska 112 (93-208 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Górna
tel.: 42 64 28 331

Jednostki - NZOZ "SANMED" Sp. z o.o.

 • przychodnia

  Łódź, Tatrzańska 112 (łódzkie / powiat Łódź-Górna)
  Telefon: 42 64 28 331
  Email: nzozsanmed@op.pl
  • Poradnia lekarza ogólnego
   Łódź, Tatrzańska 112     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia kardiologiczna
   Łódź, Tatrzańska 112     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Badania laboratoryjne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Kardiologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Łódź, Tatrzańska 112     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Badania laboratoryjne - Neurologia
   • Rentgenodiagnostyka - Neurologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Łódź, Tatrzańska 112     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Badania laboratoryjne - Otorynolaryngologia
   • USG - Otorynolaryngologia
   • Rentgenodiagnostyka - Otorynolaryngologia
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Otorynolaryngologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
   • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii urazowo- ortopedycznej ( konsultacje i porady)
   Łódź, Tatrzańska 112     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania laboratoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rentgenodiagnostyka - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Łódź, Tatrzańska 112     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Badania laboratoryjne - Okulistyka
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   • Okulary i pozostałe produkty optyczne - Okulistyka
   • Badania kierowców - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Okulistyka
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Łódź, Tatrzańska 112     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia stomatologiczna
   Łódź, Tatrzańska 112     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Rentgenodiagnostyka - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Produkty lecznicze - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci
   Łódź, Tatrzańska 112     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Badania laboratoryjne - Pediatria
   • USG - Pediatria
   • Rentgenodiagnostyka - Pediatria
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pediatria
  • Pracownia USG
   Łódź, Tatrzańska 112     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki obrazowej RTG - stomatologiczne
   Łódź, Tatrzańska 112     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łódź, Tatrzańska 112     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia urologiczna
   Łódź, Tatrzańska 112     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
   • Badania laboratoryjne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Rentgenodiagnostyka - Urologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Produkty lecznicze - Urologia
   • Pozostałe wyroby - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Urologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Łódź, Tatrzańska 112     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
   • Badania laboratoryjne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Dermatologia i wenerologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Łódź, Tatrzańska 112     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Medycyna rodzinna
   • Produkty lecznicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej
   Łódź, Tatrzańska 112     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowo- rodzinnej
   Łódź, Tatrzańska 112     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Łódź, Tatrzańska 112     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Dział (pracownia) fizykoterapii
   Łódź, Tatrzańska 112     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) kinezyterapii
   Łódź, Tatrzańska 112     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Łódź, Tatrzańska 112     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Badania laboratoryjne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia chorób naczyń
   Łódź, Tatrzańska 112     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia naczyniowa
   • Badania laboratoryjne - Chirurgia naczyniowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Łódź, Tatrzańska 112     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Łódź, Tatrzańska 112     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Łódź, Tatrzańska 112     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Łódź, Tatrzańska 112     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Badania laboratoryjne - Choroby wewnętrzne
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • Rentgenodiagnostyka - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Medycyna pracy - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia ginekologiczno- położnicza
   Łódź, Tatrzańska 112     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Położnictwo i ginekologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Produkty lecznicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe wyroby - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Łódź, Tatrzańska 112     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
   • Badania laboratoryjne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Endokrynologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Łódź, Tatrzańska 112     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna pracy
  • Poradnia promocji zdrowia
   Łódź, Tatrzańska 112     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Dział (pracownia) krioterapii
   Łódź, Tatrzańska 112     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia lekarza rodzinnego
    Łódź, Tatrzańska 112     
    Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Łódź, Tatrzańska 112     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
    • Badania laboratoryjne - Choroby wewnętrzne
    • USG - Choroby wewnętrzne
    • Rentgenodiagnostyka - Choroby wewnętrzne
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby wewnętrzne
    • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
    • Medycyna pracy - Choroby wewnętrzne
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia ginekologiczno- położnicza
    Łódź, Tatrzańska 112     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
    • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
    • USG - Położnictwo i ginekologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Położnictwo i ginekologia
    • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Położnictwo i ginekologia
    • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
    • Produkty lecznicze - Położnictwo i ginekologia
    • Pozostałe wyroby - Położnictwo i ginekologia
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Położnictwo i ginekologia
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia endokrynologiczna
    Łódź, Tatrzańska 112     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
    • Badania laboratoryjne - Endokrynologia
    • USG - Endokrynologia
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Endokrynologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Endokrynologia
   • Poradnia medycyny pracy
    Łódź, Tatrzańska 112     
    Poradnia medycyny pracy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna pracy
    • Badania kierowców - Medycyna pracy
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna pracy
   • Poradnia promocji zdrowia
    Łódź, Tatrzańska 112     
    Poradnia promocji zdrowia psychicznego
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Dział (pracownia) krioterapii
    Łódź, Tatrzańska 112     
    Dział (pracownia) krioterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • przychodnia

  Łódź, Myśliwska 9 (łódzkie / powiat Łódź-Górna)
  Telefon: 42 25 06 260
  • Poradnia lekarza ogólnego
   Łódź, Myśliwska 9     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci
   Łódź, Myśliwska 9     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Badania laboratoryjne - Pediatria
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łódź, Myśliwska 9     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Pracownia diagnostyki ogólnej
   Łódź, Myśliwska 9     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia alergologiczna
   Łódź, Myśliwska 9     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
   • Badania laboratoryjne - Alergologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Alergologia
  • Poradnia okulistyczna
   Łódź, Myśliwska 9     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   • Okulary i pozostałe produkty optyczne - Okulistyka
   • Badania kierowców - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Okulistyka
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Łódź, Myśliwska 9     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Medycyna rodzinna
   • Produkty lecznicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej
   Łódź, Myśliwska 9     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowo- rodzinnej
   Łódź, Myśliwska 9     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Łódź, Myśliwska 9     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna pracy
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna pracy
  • Punkt szczepień
   Łódź, Myśliwska 9     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Dział (pracownia) fizykoterapii
   Łódź, Myśliwska 9     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) kinezyterapii
   Łódź, Myśliwska 9     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia reumatologiczna
   Łódź, Myśliwska 9     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Reumatologia
   • Badania laboratoryjne - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Łódź, Myśliwska 9     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
   • Badania laboratoryjne - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Łódź, Myśliwska 9     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Badania laboratoryjne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia grużlicy i chorób płuc dla dorosłych
   Łódź, Myśliwska 9     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
   • Badania laboratoryjne - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia grużlicy i chorób płuc dla dzieci
   Łódź, Myśliwska 9     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
   • Badania laboratoryjne - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Łódź, Myśliwska 9     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Łódź, Myśliwska 9     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Łódź, Myśliwska 9     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Łódź, Myśliwska 9     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Badania laboratoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Medycyna pracy - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Łódź, Myśliwska 9     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Badania laboratoryjne - Chirurgia ogólna
   • USG - Chirurgia ogólna
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia ogólna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia ogólna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Chirurgia ogólna
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Chirurgia ogólna
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Produkty lecznicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe wyroby - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia pulmonologiczno-alergologiczna
   Łódź, Myśliwska 9     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Łódź, Myśliwska 9     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Badania laboratoryjne - Psychiatria
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Psychiatria
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Łódź, Myśliwska 9     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia dermatologiczna
   Łódź, Myśliwska 9     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
   • Badania laboratoryjne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Dermatologia i wenerologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Dermatologia i wenerologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Dermatologia i wenerologia
  • oddział dziennej opieki pozaszpitalnej w zakresie : urologii, ginekologii, chirurgii ortopedycznej, chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej i okulistyki
   Łódź, Myśliwska 9     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia pulmonologiczna
   Łódź, Myśliwska 9     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
   • Badania laboratoryjne - Choroby płuc
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby płuc
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby płuc
  • Poradnia neurologiczna
   Łódź, Myśliwska 9     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Badania laboratoryjne - Neurologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Łódź, Myśliwska 9     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Badania laboratoryjne - Otorynolaryngologia
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Otorynolaryngologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
   • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Łódź, Myśliwska 9     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
   • Badania laboratoryjne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Rentgenodiagnostyka - Urologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Urologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Produkty lecznicze - Urologia
   • Pozostałe wyroby - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Urologia
  • Poradnia ginekologiczno- położnicza
   Łódź, Myśliwska 9     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Produkty lecznicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe wyroby - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Łódź, Myśliwska 9     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania laboratoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rentgenodiagnostyka - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii plastycznej
   Łódź, Myśliwska 9     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia plastyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia plastyczna
   • Badania laboratoryjne - Chirurgia plastyczna
   • USG - Chirurgia plastyczna
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia plastyczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia plastyczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Chirurgia plastyczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Chirurgia plastyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia plastyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia plastyczna
   • Produkty lecznicze - Chirurgia plastyczna
   • Pozostałe wyroby - Chirurgia plastyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia plastyczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia promocji zdrowia
   Łódź, Myśliwska 9     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia lekarza rodzinnego
    Łódź, Myśliwska 9     
    Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Łódź, Myśliwska 9     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
    • Badania laboratoryjne - Choroby wewnętrzne
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby wewnętrzne
    • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
    • Medycyna pracy - Choroby wewnętrzne
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia chirurgii ogólnej
    Łódź, Myśliwska 9     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
    • Badania laboratoryjne - Chirurgia ogólna
    • USG - Chirurgia ogólna
    • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia ogólna
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia ogólna
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Chirurgia ogólna
    • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Chirurgia ogólna
    • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
    • Produkty lecznicze - Chirurgia ogólna
    • Pozostałe wyroby - Chirurgia ogólna
    • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia ogólna
   • Poradnia pulmonologiczno-alergologiczna
    Łódź, Myśliwska 9     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Łódź, Myśliwska 9     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
    • Badania laboratoryjne - Psychiatria
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Psychiatria
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Psychiatria
    • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Łódź, Myśliwska 9     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia dermatologiczna
    Łódź, Myśliwska 9     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
    • Badania laboratoryjne - Dermatologia i wenerologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Dermatologia i wenerologia
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Dermatologia i wenerologia
    • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Dermatologia i wenerologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Dermatologia i wenerologia
   • oddział dziennej opieki pozaszpitalnej w zakresie : urologii, ginekologii, chirurgii ortopedycznej, chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej i okulistyki
    Łódź, Myśliwska 9     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Poradnia pulmonologiczna
    Łódź, Myśliwska 9     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
    • Badania laboratoryjne - Choroby płuc
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby płuc
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby płuc
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby płuc
   • Poradnia neurologiczna
    Łódź, Myśliwska 9     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
    • Badania laboratoryjne - Neurologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Neurologia
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurologia
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Łódź, Myśliwska 9     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
    • Badania laboratoryjne - Otorynolaryngologia
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Otorynolaryngologia
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
    • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Otorynolaryngologia
   • Poradnia urologiczna
    Łódź, Myśliwska 9     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
    • Badania laboratoryjne - Urologia
    • USG - Urologia
    • Rentgenodiagnostyka - Urologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Urologia
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Urologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
    • Produkty lecznicze - Urologia
    • Pozostałe wyroby - Urologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Urologia
   • Poradnia ginekologiczno- położnicza
    Łódź, Myśliwska 9     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
    • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
    • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Położnictwo i ginekologia
    • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
    • Produkty lecznicze - Położnictwo i ginekologia
    • Pozostałe wyroby - Położnictwo i ginekologia
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Położnictwo i ginekologia
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    Łódź, Myśliwska 9     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Badania laboratoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Rentgenodiagnostyka - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia chirurgii plastycznej
    Łódź, Myśliwska 9     
    Poradnia chirurgii plastycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
    • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia plastyczna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia plastyczna
    • Badania laboratoryjne - Chirurgia plastyczna
    • USG - Chirurgia plastyczna
    • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia plastyczna
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia plastyczna
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Chirurgia plastyczna
    • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Chirurgia plastyczna
    • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia plastyczna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia plastyczna
    • Produkty lecznicze - Chirurgia plastyczna
    • Pozostałe wyroby - Chirurgia plastyczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia plastyczna
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia plastyczna
   • Poradnia promocji zdrowia
    Łódź, Myśliwska 9     
    Poradnia promocji zdrowia psychicznego
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
 • Zespół dziennej opieki pozaszpitalnej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, Myśliwska 9 (łódzkie / powiat Łódź-Górna)
  • Sala pozabiegowa
   Łódź, Myśliwska 9     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej