Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Ciechanowska 14 (09-110 Sochocin)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Sochocin
tel.: 23 661-80-06

Jednostki - NZOZ

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Sochocin, Ciechanowska 14 (mazowieckie / powiat Sochocin)
  Telefon: 23 661-80-06
  Email: szymed@gmail.com
  • Gabinet lekarza POZ
   Sochocin, Ciechanowska 14      Telefon: 23 661-80-06  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pediatryczny
   Sochocin, Ciechanowska 14      Telefon: 23 661-80-06  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Sochocin, Ciechanowska 14      Telefon: 23 661-80-06  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
   Sochocin, Ciechanowska 14      Telefon: 23 661-80-06  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Sochocin, Ciechanowska 14      Telefon: 23 661-80-06  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Sochocin, Ciechanowska 14      Telefon: 23 661-80-06  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet ginekologiczny działający w ramach kompetencji lekarza POZ
   Sochocin, Ciechanowska 14     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet ginekologiczny działający w ramach kompetencji lekarza POZ
    Sochocin, Ciechanowska 14     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia