Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Biskupa Tomasza Wilczyńskiego 27 (10-686 Olsztyn)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: M. Olsztyn
tel.: 89 5418044

Jednostki - NZOZ Specjalistyczna Przychodnia...

 • NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna Oddział

  Olsztyn, Żołnierska 19 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Olsztyn)
  Telefon: 89 533 80 44
  Email: mszalkowski@poczta.onet.pl
  • poradnia stomatologiczna
   Olsztyn, Żołnierska 19      Telefon: 89 533 80 44  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • poradnia protetyki stomatologicznej
   Olsztyn, Żołnierska 19      Telefon: 89 533 80 44  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Protetyka stomatologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Protetyka stomatologiczna
  • pracownia rentgenodiagnostyki stomatologicznej
   Olsztyn, Żołnierska 19      Telefon: 89 533 80 44  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna

  Olsztyn, Biskupa Tomasza Wilczyńskiego 27 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Olsztyn)
  Telefon: 89 541 80 44
  Email: mszalkowski@poczta.onet.pl
  • poradnia stomatologiczna
   Olsztyn, Biskupa Tomasza Wilczyńskiego 27      Telefon: 89 533 80 44  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pracownia rentgenodiagnostyki stomatologicznej
   Olsztyn, Biskupa Tomasza Wilczyńskiego 27      Telefon: 89 533 80 44  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • poradnia protetyki stomatologicznej
   Olsztyn, Biskupa Tomasza Wilczyńskiego 27     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Protetyka stomatologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Protetyka stomatologiczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia protetyki stomatologicznej
    Olsztyn, Biskupa Tomasza Wilczyńskiego 27     
    Poradnia protetyki stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Protetyka stomatologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Protetyka stomatologiczna