Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Lekarska "ZAMŁYNIE"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Sebastiana Klonowica 10/12 (26-600 Radom)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: M. Radom
tel.: 048 33-10-605

Jednostki - NZOZ Spółka Lekarska "ZAMŁYNIE"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Lekarska "ZAMŁYNIE"

  Radom, Sebastiana Klonowica 10/12 (mazowieckie / powiat M. Radom)
  Telefon: 48 33-10-605
  Email: lekarz@wp.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Radom, Sebastiana Klonowica 10/12      Telefon: 48 33-10-605  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Radom, Sebastiana Klonowica 10/12      Telefon: 048 33-10-605  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Radom, Sebastiana Klonowica 10/12      Telefon: 48 33-10-605  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowy
   Radom, Sebastiana Klonowica 10/12      Telefon: 048 33-10-605  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Radom, Sebastiana Klonowica 10/12      Telefon: 48 33-10-605  
   Punkt szczepień
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Radom, Sebastiana Klonowica 10/12      Telefon: 48 33-10-605  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Radom, Sebastiana Klonowica 10/12      Telefon: 48 33-10-605  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia USG
   Radom, Sebastiana Klonowica 10/12      Telefon: 48 33-10-605  
   Pracownia USG
   • USG - Medycyna rodzinna
   • USG - Pediatria
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Chirurgia naczyniowa
   • USG - Endokrynologia
   • USG - Neurologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Radom, Sebastiana Klonowica 10/12      Telefon: 48 33-10-605  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Radom, Sebastiana Klonowica 10/12     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia alergologiczna
   Radom, Sebastiana Klonowica 10/12     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergologii dziecięcej
   Radom, Sebastiana Klonowica 10/12     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia pulmonologiczna dla dzieci
   Radom, Sebastiana Klonowica 10/12     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia diabetologiczna
   Radom, Sebastiana Klonowica 10/12     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia metaboliczna
   Radom, Sebastiana Klonowica 10/12     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia reumatologiczna
   Radom, Sebastiana Klonowica 10/12     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Radom, Sebastiana Klonowica 10/12     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Poradnia alergologiczna
    Radom, Sebastiana Klonowica 10/12     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia alergologii dziecięcej
    Radom, Sebastiana Klonowica 10/12     
    Poradnia alergologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia pulmonologiczna dla dzieci
    Radom, Sebastiana Klonowica 10/12     
    Poradnia chorób płuc dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia diabetologiczna
    Radom, Sebastiana Klonowica 10/12     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia metaboliczna
    Radom, Sebastiana Klonowica 10/12     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia reumatologiczna
    Radom, Sebastiana Klonowica 10/12     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia