Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Śródmieście 1" w Radomiu

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Staszica 6/8 (26-600 Radom)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: M. Radom
tel.: 048 363-46-14

Jednostki - NZOZ " Śródmieście 1" w Radomiu

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście 1" w Radomiu

  Radom, Staszica 6/8 (mazowieckie / powiat M. Radom)
  Telefon: 048 363-46-14
  Email: info@nzoz-srodmiescie.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Radom, Staszica 6/8      Telefon: 048 363-46-14  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Radom, Staszica 6/8      Telefon: 048 363-46-14  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
   Radom, Staszica 6/8      Telefon: 048 363-46-14  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Radom, Staszica 6/8      Telefon: 048 363-46-14  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia alergologiczna
   Radom, Staszica 6/8      Telefon: 048 363-46-14  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Radom, Staszica 6/8      Telefon: 048 363-46-14  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Radom, Staszica 6/8      Telefon: 048 363-46-14  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowy
   Radom, Staszica 6/8      Telefon: 048 363-46-14  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologii dziecięcej
   Radom, Staszica 6/8      Telefon: 048 363-46-14  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia dziecięca
  • Gabinet szczepień
   Radom, Staszica 6/8      Telefon: 048 363-46-14  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Radom, Staszica 6/8      Telefon: 48-363-46-14  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Radom, Staszica 6/8     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia diabetologiczna
   Radom, Staszica 6/8     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Radom, Staszica 6/8     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia pediatryczna
   Radom, Staszica 6/8     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Radom, Staszica 6/8     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia diabetologiczna
    Radom, Staszica 6/8     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia dermatologiczna
    Radom, Staszica 6/8     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia pediatryczna
    Radom, Staszica 6/8     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria