Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Krakowska 2 (32-040 Świątniki Górne)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Świątniki Górne miasto
tel.: 12 27 04 899

Jednostki - NZOZ

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Świątniki Górne, Krakowska 2 (małopolskie / powiat Świątniki Górne miasto)
  Telefon: 12 27 04 899
  Email: swiatnikimed@op.pl
  • Gabinet Lekarza Rodzinnego
   Świątniki Górne, Krakowska 2      Telefon: 12 27 04 899  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Świątniki Górne, Krakowska 2      Telefon: 12 27 04 899  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Stomatologiczny
   Świątniki Górne, Krakowska 2      Telefon: 12 27 04 899  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Świątniki Górne, Krakowska 2      Telefon: 12 27 04 899  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Rehabilitacyjny
   Świątniki Górne, Krakowska 2      Telefon: 12 27 04 899  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
   Świątniki Górne, Krakowska 2      Telefon: 12 27 04 899  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Świątniki Górne, Krakowska 2      Telefon: 12 27 04 899  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Położnej Środowiskowej
   Świątniki Górne, Krakowska 2      Telefon: 12 27 04 899  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Świątniki Górne, Krakowska 2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Audiologiczna
   Świątniki Górne, Krakowska 2     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Okulistyczna
   Świątniki Górne, Krakowska 2     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Reumatologiczna
   Świątniki Górne, Krakowska 2     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Otolaryngologiczna
    Świątniki Górne, Krakowska 2     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia Audiologiczna
    Świątniki Górne, Krakowska 2     
    Poradnia audiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia Okulistyczna
    Świątniki Górne, Krakowska 2     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Reumatologiczna
    Świątniki Górne, Krakowska 2     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia