Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TELMED s.c.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Zagórska 83 (42-680 Tarnowskie Góry)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Tarnowskie Góry
tel.: 32 28 41 535

Jednostki - NZOZ TELMED s.c.

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TELMED s.c.

  Tarnowskie Góry, Zagórska 83 (śląskie / powiat Tarnowskie Góry)
  Telefon: 32 28 41 535
  Email: nzoz_telenga@wp.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Tarnowskie Góry, Zagórska 83      Telefon: 32 28 41 535  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia laryngologiczna
   Tarnowskie Góry, Zagórska 83      Telefon: 32 28 41 535  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet higieny szkolnej
   Tarnowskie Góry, Zagórska 83     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia okulistyczna
   Tarnowskie Góry, Zagórska 83      Telefon: 32 28 41 535  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Zespół pielęgniarek i położnych środowiskowych
   Tarnowskie Góry, Zagórska 83      Telefon: 32 28 41 535  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet higieny szkolnej
   Tarnowskie Góry, Zagórska 83     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Tarnowskie Góry, Zagórska 83      Telefon: 32 28 41 535  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
   Tarnowskie Góry, Zagórska 83      Telefon: 32 28 41 535  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo ginekologiczne
  • Poradnia medycyny pracy
   Tarnowskie Góry, Zagórska 83      Telefon: 32 28 41 535  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Gabinet fizykoterapii
   Tarnowskie Góry, Zagórska 83     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczna
   Tarnowskie Góry, Zagórska 83     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia alergologiczna
   Tarnowskie Góry, Zagórska 83     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet fizykoterapii
    Tarnowskie Góry, Zagórska 83     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia ginekologiczna
    Tarnowskie Góry, Zagórska 83     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia alergologiczna
    Tarnowskie Góry, Zagórska 83     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia