NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "TWOJE ZDROWIE"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Elizy Orzeszkowej 13 (82-300 Elbląg)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: M. Elbląg
tel.: 55 232 93 12

Jednostki - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI...

 • Poradnie Specjalistyczne

  Elbląg, ul. Robotnicza 79 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
  Telefon: 55 232 30 55
  Email: robotnicza@twojezdrowie.eu
  Witryna: www.twojezdrowie.eu
  • poradnia dermatologiczna
   Elbląg, ul. Robotnicza 79      Telefon: 55 232 30 55  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • poradnia chirurgiczna
   Elbląg, ul. Robotnicza 79      Telefon: 55 232 30 55  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
  • poradnia neurologiczna
   Elbląg, ul. Robotnicza 79      Telefon: 55 232 30 55  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • poradnia otolaryngologiczna
   Elbląg, ul. Robotnicza 79      Telefon: 55 232 30 55  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
  • poradnia gastroenterologiczna
   Elbląg, ul. Robotnicza 79      Telefon: 55 232 30 55  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
  • poradnia internistyczna
   Elbląg, ul. Robotnicza 79      Telefon: 55 232 30 55  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • poradnia kardiologiczna
   Elbląg, ul. Robotnicza 79      Telefon: 55 232 30 55  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • poradnia pulmonologiczna
   Elbląg, ul. Robotnicza 79      Telefon: 55 232 30 55  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
  • poradnia ginekologiczna
   Elbląg, ul. Robotnicza 79      Telefon: 55 232 30 55  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia zdrowia psychicznego
   Elbląg, ul. Robotnicza 79      Telefon: 55 232 30 55  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychiatria
  • poradnia diabetologiczna
   Elbląg, ul. Robotnicza 79      Telefon: 55 232 30 55  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diabetologia
  • poradnia okulistyczna
   Elbląg, ul. Robotnicza 79      Telefon: 55 232 30 55  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Okulistyka
  • gabinet medycyny pracy
   Elbląg, ul. Robotnicza 79      Telefon: 55 232 30 55  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • poradnia endokrynologiczna
   Elbląg, ul. Robotnicza 79      Telefon: 55 232 30 55  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Elbląg, ul. Robotnicza 79      Telefon: 55 232 30 55  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • USG - Gastroenterologia
   • USG - Neurologia
   • USG - Otorynolaryngologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Dermatologia i wenerologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Gastroenterologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Otorynolaryngologia
  • poradnia stomatologiczna
   Elbląg, ul. Robotnicza 79     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia stomatologiczna
    Elbląg, ul. Robotnicza 79     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna

  Elbląg, ul. Rycerska 2 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
  Telefon: 55 232 66 46
  Email: biuro@twojezdrowie.eu
  Witryna: www.twojezdrowie.eu
  • poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Elbląg, ul. Rycerska 2      Telefon: 55 232 66 46  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Elbląg, ul. Rycerska 2      Telefon: 55 232 66 46  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Elbląg, ul. Rycerska 2      Telefon: 55 232 66 46  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Elbląg, ul. Rycerska 2      Telefon: 55 232 66 46  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
  • gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Elbląg, ul. Rycerska 2     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
    Elbląg, ul. Rycerska 2     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
 • Gabinet Stomatologiczny

  Rychliki,  (warmińsko-mazurskie / powiat Rychliki)
  Telefon: 55 248 88 40
  Email: biuro@twojezdrowie.eu
  Witryna: www.twojezdrowie.eu
  • gabinet stomatologiczny
   Rychliki,       Telefon: 55 248 88 40  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Stomatologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Poradnie Specjalistyczne

  Pasłęk, ul. Władysława Jagiełły 27 (warmińsko-mazurskie / powiat Pasłęk miasto)
  Telefon: 55 249 19 80
  Email: paslek@twojezdrowie.eu
  Witryna: www.twojezdrowie.eu
  • poradnia dermatologiczna
   Pasłęk, ul. Władysława Jagiełły 27      Telefon: 55 249 19 80  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • poradnia diabetologiczna
   Pasłęk, ul. Władysława Jagiełły 27      Telefon: 55 249 19 80  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diabetologia
 • Przychodnia. Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tczew, 1-go Maja 18 (pomorskie / powiat Tczew)
  • poradnia podstawowej opieki zdrowtnej
   Tczew, 1-go Maja 18     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • poradnia dermatologiczna
   Tczew, 1-go Maja 18     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Dermatologia i wenerologia
 • Poradnie Specjalistyczne

  Orneta, ul. 1 Maja 13 (warmińsko-mazurskie / powiat Orneta miasto)
  Telefon: 55 242 38 88
  Email: biuro@twojezdrowie.eu
  Witryna: www.twojezdrowie.eu
  • poradnia neurologiczna
   Orneta, ul. 1 Maja 13      Telefon: 55 242 38 88  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • poradnia dermatologiczna
   Orneta, ul. 1 Maja 13      Telefon: 55 242 38 88  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Dermatologia i wenerologia
 • Poradnie Specjalistyczne

  Braniewo, ul. Elbląska 6 (warmińsko-mazurskie / powiat Braniewo)
  Telefon: 55 232 30 55
  Email: biuro@twojezdrowie.eu
  Witryna: www.twojezdrowie.eu
  • poradnia gastroenterologiczna
   Braniewo, ul. Elbląska 6      Telefon: 55 232 30 55  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
  • poradnia dermatologiczna
   Braniewo, ul. Elbląska 6      Telefon: 55 232 30 55  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Dermatologia i wenerologia
 • Poradnia Okulistyczna. Jednostka już nie funkcjonuje!

  Morąg, Dąbrowskiego 50 (warmińsko-mazurskie / powiat Morąg miasto)
 • Przychodnia. Jednostka już nie funkcjonuje!

  Morąg, Dworcowa 14 (warmińsko-mazurskie / powiat Morąg miasto)
  • poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Morąg, Dworcowa 14     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
 • Poradnia Stomatologiczna

  Elbląg, ul. Romualda Traugutta 48 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
  Telefon: 502 233 515
  Email: biuro@twojezdrowie.eu
  Witryna: www.twojezdrowie.eu
  • poradnia stomatologiczna
   Elbląg, ul. Romualda Traugutta 48      Telefon: 502 233 515  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Stomatologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Centrum Gastroenterologiczne

  Elbląg, ul. Robotnicza 79 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
  Telefon: 55 230 41 24
  Email: robotnicza@twojezdrowie.eu
  Witryna: www.twojezdrowie.eu
  • pracownia endoskopowa
   Elbląg, ul. Robotnicza 79      Telefon: 55 230 41 24  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Choroby płuc
  • oddział gastroenterologiczny.
   Elbląg, ul. Robotnicza 79     
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • oddział gastroenterologiczny.
    Elbląg, ul. Robotnicza 79     
    Oddział gastroenterologiczny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
    • Endoskopia - Gastroenterologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
 • Przychodnia Miejska

  Morąg, ul. Warmińska 23 (warmińsko-mazurskie / powiat Morąg miasto)
  Telefon: 89 757 22 41
  Email: morag@twojezdrowie.eu
  Witryna: www.twojezdrowie.eu
  • poradnia okulistyczna
   Morąg, ul. Warmińska 23      Telefon: 89 757 22 44  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Okulistyka
  • poradnia neurologiczna
   Morąg, ul. Warmińska 23      Telefon: 89 757 22 44  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • poradnia otolaryngologiczna
   Morąg, ul. Warmińska 23      Telefon: 89 757 22 44  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
  • poradnia dermatologiczna
   Morąg, ul. Warmińska 23      Telefon: 89 757 22 44  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • poradnia ortopedyczna
   Morąg, ul. Warmińska 23      Telefon: 89 757 22 44  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia zdrowia psychicznego
   Morąg, ul. Warmińska 23      Telefon: 89 757 22 44  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychiatria
  • gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Morąg, ul. Warmińska 23      Telefon: 89 757 22 44  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Morąg, ul. Warmińska 23      Telefon: 89 757 22 44  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • poradnia pediatryczna
   Morąg, ul. Warmińska 23      Telefon: 89 757 22 44  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • poradnia stomatologiczna
   Morąg, ul. Warmińska 23      Telefon: 89 757 22 44  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Stomatologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • gabinet stomatologiczny
   Morąg, ul. Warmińska 23      Telefon: 89 757 22 44  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Stomatologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • gabinet stomatologiczny
   Morąg, ul. Warmińska 23      Telefon: 89 757 22 44  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Stomatologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • gabinet stomatologiczny
   Morąg, ul. Warmińska 23      Telefon: 89 757 22 44  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Stomatologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • poradnia dla osób z problemami alkoholowymi
   Morąg, ul. Warmińska 23      Telefon: 89 757 22 44  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychiatria
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Morąg, ul. Warmińska 23      Telefon: 89 757 22 44  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Morąg, ul. Warmińska 23      Telefon: 89 757 22 44  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Morąg, ul. Warmińska 23      Telefon: 89 757 22 44  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Morąg, ul. Warmińska 23      Telefon: 89 757 22 44  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Morąg, ul. Warmińska 23      Telefon: 89 757 22 44  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Morąg, ul. Warmińska 23      Telefon: 89 757 22 44  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Morąg, ul. Warmińska 23      Telefon: 89 757 22 44  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • poradnia diabetologiczna
   Morąg, ul. Warmińska 23      Telefon: 89 757 22 44  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diabetologia
  • poradnia kardiologiczna
   Morąg, ul. Warmińska 23      Telefon: 89 757 22 44  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Morąg, ul. Warmińska 23      Telefon: 89 757 22 44  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Morąg, ul. Warmińska 23      Telefon: 89 757 22 44  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • poradnia endokrynologiczna
   Morąg, ul. Warmińska 23      Telefon: 89 757 22 44  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
  • poradnia pulmonologiczna
   Morąg, ul. Warmińska 23      Telefon: 89 757 22 44  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
  • gabinet stomatologiczny
   Morąg, ul. Warmińska 23     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Stomatologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • poradnia chirurgiczna
   Morąg, ul. Warmińska 23     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • gabinet stomatologiczny
    Morąg, ul. Warmińska 23     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
    • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Stomatologia dziecięca
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • poradnia chirurgiczna
    Morąg, ul. Warmińska 23     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
 • POZ Godkowo-Pasłęk-Zielonka Pasłęcka

  Pasłęk, ul. Władysława Jagiełły 27 (warmińsko-mazurskie / powiat Pasłęk miasto)
  Telefon: 55 249 19 80
  Email: paslek@twojezdrowie.eu
  Witryna: www.twojezdrowie.eu
  • poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Pasłęk, ul. Władysława Jagiełły 27      Telefon: 55 249 19 80  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Pasłęk, ul. Władysława Jagiełły 27     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pasłęk, ul. Władysława Jagiełły 27      Telefon: 55 249 19 80  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • gabinet położnej podstawowej opieki zdrowtnej
   Pasłęk, ul. Władysława Jagiełły 27      Telefon: 55 249 19 80  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo rodzinne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • gabinet podstawowej opieki zdrowotnej
   Pasłęk, ul. Władysława Jagiełły 27      Telefon: 55 249 15 75  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pasłęk, ul. Władysława Jagiełły 27      Telefon: 55 249 15 75  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pasłęk, ul. Władysława Jagiełły 27      Telefon: 55 249 15 75  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo rodzinne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Pasłęk, ul. Władysława Jagiełły 27      Telefon: 55 249 15 75  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pasłęk, ul. Władysława Jagiełły 27      Telefon: 55 249 19 80  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Pasłęk, ul. Władysława Jagiełły 27      Telefon: 55 249 19 80  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pasłęk, ul. Władysława Jagiełły 27      Telefon: 55 249 15 75  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • USG - Pediatria
  • punkt szczepień
   Pasłęk, ul. Władysława Jagiełły 27      Telefon: 55 249 15 75  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Pasłęk, ul. Władysława Jagiełły 27     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Pasłęk, ul. Władysława Jagiełły 27     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
  • gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Pasłęk, ul. Władysława Jagiełły 27     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
  • gabinet zabiegowy
   Pasłęk, ul. Władysława Jagiełły 27     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Pasłęk, ul. Władysława Jagiełły 27     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
    Pasłęk, ul. Władysława Jagiełły 27     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
   • gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
    Pasłęk, ul. Władysława Jagiełły 27     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
    Pasłęk, ul. Władysława Jagiełły 27     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • gabinet zabiegowy
    Pasłęk, ul. Władysława Jagiełły 27     
    Gabinet zabiegowy
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • punkt szczepień
    Pasłęk, ul. Władysława Jagiełły 27     
    Punkt szczepień
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
 • Kliniczne Wielospecjalistyczne Centrum Medyczne

  Elbląg, ul. Elizy Orzeszkowej 13 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
  Telefon: 55 221 02 80
  Email: rejestracja@twojezdrowie.eu
  Witryna: www.twojezdrowie.eu
  • poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Elbląg, ul. Elizy Orzeszkowej 13      Telefon: 55 221 02 80  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • poradnia kardiologiczna
   Elbląg, ul. Elizy Orzeszkowej 13      Telefon: 55 221 02 80  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • poradnia dermatologiczna
   Elbląg, ul. Elizy Orzeszkowej 13      Telefon: 55 221 02 80  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • poradnia okulistyczna
   Elbląg, ul. Elizy Orzeszkowej 13      Telefon: 55 221 02 80  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Okulistyka
  • centrum medycyny estetycznej
   Elbląg, ul. Elizy Orzeszkowej 13      Telefon: 55 221 02 80  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
  • gabinet diagnostyki kardiologicznej
   Elbląg, ul. Elizy Orzeszkowej 13      Telefon: 55 221 02 80  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Elbląg, ul. Elizy Orzeszkowej 13      Telefon: 55 221 02 80  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
  • gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Elbląg, ul. Elizy Orzeszkowej 13      Telefon: 55 221 02 80  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • poradnia chorób wewnętrznych
   Elbląg, ul. Elizy Orzeszkowej 13      Telefon: 55 221 02 80  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • poradnia diabetologiczna
   Elbląg, ul. Elizy Orzeszkowej 13      Telefon: 55 221 02 80  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diabetologia
  • poradnia medycyny pracy
   Elbląg, ul. Elizy Orzeszkowej 13      Telefon: 55 22 10 280  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • poradnia neurologiczna
   Elbląg, ul. Elizy Orzeszkowej 13      Telefon: 55 221 02 80  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • poradnia otolaryngologiczna
   Elbląg, ul. Elizy Orzeszkowej 13      Telefon: 55 221 02 80  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia