Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wzgórze św. Maksymiliana"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Legionów 67 (81-404 Gdynia)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: M. Gdynia
tel.: 58 66 77 309

Jednostki - NZOZ "Wzgórze św. Maksymiliana"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wzgórze św. Maksymiliana"

  Gdynia, Legionów 67 (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  Telefon: 0 58 699-35-73
  Email: nzozmaks@poczta.onet.pl
  Witryna: wzgorze-maksymiliana.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia(gabinet) pielęgniarki poz
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia (gabinet) położnej poz
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Szkoła rodzenia
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia pediatryczna
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia laryngologiczna
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Dział fizykoterapii
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia dermatologiczna
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia urologiczna
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia USG
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia diabetologiczna
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół transportu sanitarnego
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia medycyny sportowej
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia medycyny pracy
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia logopedyczna
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Punkt szczepień
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy poradni dermatologicznej
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy poradni ginekologiczno-położniczej
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy poradni diabetologicznej
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet diagnostyczno- zabiegowy przy poradni dzieci chorych
   Gdynia, Legionów 67      Telefon: 58 66 77 309  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby zakaźne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gdynia, Legionów 67     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gdynia, Legionów 67     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gdynia, Legionów 67     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gdynia, Legionów 67     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gdynia, Legionów 67     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gdynia, Legionów 67     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gdynia, Legionów 67     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Poradnia konsultacyjno-internistyczna
   Gdynia, Legionów 67     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia konsultacyjna dla dzieci
   Gdynia, Legionów 67     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Gdynia, Legionów 67     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Gdynia, Legionów 67     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Gdynia, Legionów 67     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Gdynia, Legionów 67     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Gdynia, Legionów 67     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Gdynia, Legionów 67     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Gdynia, Legionów 67     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
   • Poradnia konsultacyjno-internistyczna
    Gdynia, Legionów 67     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia konsultacyjna dla dzieci
    Gdynia, Legionów 67     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria