Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE spółka cywilna B.Bednarska, A.Bok, I.Fiedorowicz, M.Męzińska

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kardynała Wyszyńskiego 11 (11-200 Bartoszyce)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Bartoszyce
tel.: 89 764 95 29

Jednostki - NZOZ ZDROWIE spółka cywilna...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE s.c. B.Bednarska, A.Bok, I.Fiedorowicz, M.Męzińska

  Bartoszyce, Kardynała Wyszyńskiego 11 (warmińsko-mazurskie / powiat Bartoszyce)
  Telefon: 89 764 95 29
  Email: iref@esculap.pl
  • poradnia lekarza poz
   Bartoszyce, Kardynała Wyszyńskiego 11      Telefon: 89 764 95 29  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Bartoszyce, Kardynała Wyszyńskiego 11      Telefon: 89 764 95 29  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
  • punkt szczepień
   Bartoszyce, Kardynała Wyszyńskiego 11      Telefon: 89 764 95 29  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria